9 maja 2016
Nowy projekt
15 listopada 2015
Słuchowisko
15 maja 2015
Nowy projekt
error: Content is protected !!

Mapowanie fotografii Andrzeja Musiała

17 maja 2018

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”. Tym razem na warsztat weźmiemy spuściznę Andrzeja Musiała, niezwykłego fotografa-amatora z Bronowic Małych. W sobotę, 19 maja, o godz. 11.00 przyjrzymy się 57 fotografiom przedstawiającym dawny krajobraz i zabudowę Bronowic Małych i spróbujemy osadzić je na mapie. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 50.

Nikt już dziś nie pamięta, skąd wzięło się jego zainteresowanie fotografią, jednak od zawsze widziano go z aparatem. Ta dziedzina sztuki była wielką pasją Andrzeja Musiała (1913-1984), podobnie jak historia miejsca, w którym się wychował. Musiał nosił w sobie cechy pierwszych fotografów-podróżników, chcących utrwalać na swoich filmach miejsca, zdarzenia i ludzi. Dzięki jego fotografiom możemy zobaczyć, jak wyglądały miejsca, których dziś już nie ma. Razem z nim podążymy drogami Bronowic. Sięgając w głąb pamięci, spróbujemy odtworzyć lokalizację nieistniejących już domów i poszukać okolic, które zmieniły się nie do poznania.

Spuścizna Andrzeja Musiała

8 grudnia 2017

Wstęp do inwentarza zbioru

Spuścizna Andrzeja Musiała
1930 – 1969

Nr zbioru:
PL_1002_001

I Charakterystyka twórcy zbioru

Andrzej Musiał, syn Błażeja i Marii (z d. Kraj), urodził się 8 stycznia 1913 roku w Bronowicach Małych. Zmarł 18 kwietnia 1984 roku. Był najstarszy z trójki rodzeństwa. Nikt już dziś nie pamięta, skąd wzięło się jego zainteresowanie fotografią. Jednak „od zawsze” widziano go z aparatem. Ta dziedzina sztuki była wielką pasją Andrzeja Musiała, podobnie jak historia miejsca, w którym się wychował. Swojej mamie mówił: „Wiem, że na tym nie zarobię, ale kocham to robić”. W piwnicy swojego domu przy ulicy Zielony Most urządził ciemnię. Samodzielnie wywoływał zdjęcia, suszył je, przycinał oraz pieczętował datą wykonania. Na początku posługiwał się prawdopodobnie aparatem średnioformatowym, umieszczanym na statywie. Niedługo po wojnie, od jednego z mieszkańców Krakowa kupił za niezwykłą z dzisiejszej perspektywy cenę, czyli za ziemniaki, niewielki aparat Kodaka, dzięki temu miał większą swobodę w poruszaniu się. Najbardziej lubił jeździć po okolicy na rowerze i zatrzymywać się tam, gdzie coś przyciągało jego wzrok, inspirowało. Czasem było to jakieś miejsce, czasem zdarzenie, często krajobraz. Musiał nosił w sobie cechy pierwszych fotografów-podróżników, chcących utrwalać na swoich filmach miejsca, zdarzenia i ludzi. Dzięki jego fotografiom możemy zobaczyć, jak wyglądały miejsca, których już dziś nie ma. Razem z nim podążamy drogami Bronowic. Mijamy nieistniejące już domy, jak ten rodziny Susułów z ulicy Tetmajera. Szukamy okolic, które trudno rozpoznać, jak ta nad Strugą Bronowicką. Patrzymy na ulicę Pod Strzechą, na której nie ma już żadnego domu z takim pokryciem dachu. Myślimy nad upływającym czasem, nad zachodzącymi zmianami. Ale dostrzegamy również coś, co pozostało, mimo że zmienił się trochę pejzaż, jak choćby kapliczkę Matki Bożej przy ulicy Katowickiej. Musiał dokumentował też krajobraz kulturowy Bronowic Małych, fotografując kolędników, mieszkańców w tradycyjnych strojach, dożynki, procesje Bożego Ciała, czy odświętne wizyty ks. Ferdynanda Machaya, archiprezbitera kościoła Mariackiego. Andrzej Musiał nie był zawodowym fotografem. Miał jednak wrażliwość i pasję dokumentalisty. Był człowiekiem ciekawym świata. Wielbicielem literatury i niedzielnych koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Krakowskiej. Uwieczniał nie tylko okoliczny pejzaż i wydarzenia, ale również rodzinę, znajomych, sąsiadów. Zatrzymując te chwile w kadrze, opowiadał nimi historię swoich Bronowic Małych.

Opracowano na podstawie: Guzik M., Guzik S. (2014), Fotograficzna podróż w czasie, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, nr 32, s. 78–88.

II Dzieje zbioru

Spuścizna Andrzeja Musiała stanowi część zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Zasób Bronowickiego Archiwum Społecznego kształtowany jest poprzez aktywne pozyskiwanie materiałów archiwalnych (fotografii, dokumentów, ustnych relacji) dokumentujących historię życia codziennego w Bronowicach Małych. Pierwsze fotografie autorstwa Andrzeja Musiała przekazane zostały do Bronowickiego Archiwum Społecznego w 2014 r. przez mieszkańca Bronowic Małych, Ryszarda Wojdyłę. Od tego czasu zbiór jest systematycznie powiększany o kolejne fotografie, odnajdywane zarówno prywatnych archiwach mieszkańców i mieszkanek Bronowic Małych, jak i samym zasobie Bronowickiego Archiwum Społecznego poprzez rozpoznawanie w dziełach uznanych za osierocone zdjęć wykonanych przez Andrzeja Musiała. Zbiór „Spuścizna Andrzeja Musiała”, liczący obecnie 72 fotografie, został ukształtowany z materiałów przekazanych przez Ryszarda Wojdyłę, Wiktorię Porębską, Małgorzatę Węgiel, Krystynę Łabno oraz Szkołę Podstawową nr 50 w Krakowie. Przekazane materiały zdigitalizowano. Oryginały zwrócono ofiarodawcom. Do zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego włączono kopie cyfrowe fotografii. Zdigitalizowany zbiór fotografii opracowano zgodnie z międzynarodowym standardem opisu archiwalnego ISAD(G) w programie Otwarty System Archiwizacji. Opracowana spuścizna Andrzeja Musiała zyskała układ rzeczowo-chronologiczny. Podzielona została na dwie jednostki archiwalne: „Krajobraz Bronowic Małych” i „Mieszkańcy Bronowic Małych” zgodnie z tematem przewodnim systematyzowanych fotografii. Opracowanie poszczególnych zdjęć (określanie czasu i miejsca wykonania fotografii oraz sporządzanie wstępnego opisu ich zawartości) przebiegało we współpracy z ofiarodawcami i innymi członkami społeczności lokalnej w ramach cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!” w 2016 r. oraz konsultacji do wystawy „Bronowice Małe w obiektywie Andrzeja Musiała” w 2017 r.

III Charakterystyka archiwalna zbioru

Tytuł: Spuścizna Andrzeja Musiała
Granice chronologiczne: 1930 – 1969
Granice terytorialne: Bronowice Małe
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 2,00 Megabajty: 9677,00

IV Zawartość zbioru

W zbiorze znajdują się kopie cyfrowe 72 czarno-białych odbitek fotograficznych w formacie pocztówkowym. Fotografie pochodzą z lat 30., 50. i 60. XX wieku. Przedstawiają krajobraz i mieszkańców Bronowic Małych. Autorem fotografii jest Andrzej Musiał (1913-1984), fotograf amator z Bronowic Małych.

Jednostka archiwalna nr 1: Krajobraz Bronowic Małych

Rozmiar i nośnik:
Dokumentacja elektroniczna
Liczba megabajtów: 9011
Liczba dokumentów elektronicznych: 57
Pliki cyfrowe
Data: 1930 – 1969
Nazwa twórcy: Andrzej Musiał

Bronowice Małe w obiektywie Andrzeja Musiała – wystawa

3 września 2017

Zapraszamy na plenerową wystawę fotografii Andrzeja Musiała, niezwykłego fotografa-amatora z Bronowic Małych, która towarzyszyć będzie tegorocznym obchodom Święta Ulicy Tetmajera, w sobotę, 9 września, w godz. 15.00-22.00, na parkingu przy ul. Tetmajera.

Wernisaż plenerowej wystawy archiwaliów – fotorelacja

7 września 2016

W sobotę, 3 września, w trakcie XIV Święta Ulicy Włodzimierza Tetmajera, odbył się wernisaż plenerowej wystawy archiwaliów z zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego.

Za pomocą archiwalnych fotografii, dokumentów osobistych i fragmentów wspomnień najstarszych mieszkańców wystawa ukazuje m.in. dawny krajobraz Bronowic Małych z drewnianymi chatami krytymi strzechą oraz barwne tradycje i zwyczaje związane z wiejskim rodowodem tego obszaru. Dziesięć plansz tematycznych ukazuje różne aspekty życia codziennego mieszkańców dawnej podkrakowskiej wsi, historię lokalnego klubu sportowego oraz szkoły i kościoła.

W przygotowanie wystawy włączyli się sami mieszkańcy Bronowic Małych – uczestnicy warsztatów „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”, w trakcie których opracowywano zasób Bronowickiego Archiwum Społecznego.

Fot. Magdalena Guzik

Wernisaż plenerowej wystawy archiwaliów

29 sierpnia 2016

W sobotę, 3 września, w trakcie XIV Święta Ulicy Włodzimierza Tetmajera, odbędzie się wernisaż plenerowej wystawy archiwaliów z zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego, ukazującej historię życia codziennego w dawnej podkrakowskiej wsi. Współautorami koncepcji wystawy są sami mieszkańcy Bronowic Małych, uczestnicy warsztatów z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”.

Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne – rozwój i popularyzacja zasobu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Powiedz, co wiesz o Bronowicach #4 – fotorelacja

14 lipca 2016

W sobotę, 9 lipca, odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”. Cykl spotkań zakończyliśmy wspólnym planowaniem plenerowej wystawy archiwaliów, której wernisaż uświetni tegoroczne obchody Święta Ulicy Tetmajera. Fot. Magdalena Guzik.

Powiedz, co wiesz o Bronowicach #3 – fotorelacja

7 lipca 2016

W sobotę, 2 lipca 2016, odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”. Mieszkańcy i sympatycy Bronowic Małych opracowali ponad 15 archiwalnych fotografii. Fot. Magdalena Guzik.

Powiedz, co wiesz o Bronowicach #2 – fotorelacja

1 lipca 2016

W sobotę, 25 czerwca 2016, odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”, poświęcone materiałom dokumentującym historię szkoły w Bronowicach Małych. Fot. Magdalena Guzik.

Powiedz, co wiesz o Bronowicach #1 – fotorelacja

21 czerwca 2016

W sobotę, 18 czerwca 2016, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”, w trakcie którego mieszkańcy i sympatycy Bronowic Małych opracowywali fotografie z Bronowickiego Archiwum Społecznego. Fot. Magdalena Guzik.

Powiedz, co wiesz o Bronowicach!

16 czerwca 2016

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”, w trakcie których wspólnie opracujemy fotografie z Bronowickiego Archiwum Społecznego. Wyświetlimy stare zdjęcia na dużym ekranie i spróbujemy rozpoznać uwiecznione na nich miejsca, wydarzenia i postacie. Na ostatnim spotkaniu zaplanujemy plenerową wystawę archiwaliów, która uświetni tegoroczne obchody Święta Ulicy Tetmajera.