Nowy projekt

15 maja 2015

Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich możliwy stał się rozwój zasobów naszego archiwum. W ramach projektu realizowanego do 30 listopada 2015 roku zamierzamy odkryć i zachować dla przyszłych pokoleń kolejne fragmenty barwnej historii życia codziennego w Bronowicach Małych. Źródło wiedzy o przeszłości stanowić będą wspomnienia bronowickich seniorów oraz posiadane przez nich archiwalne materiały wizualne. Na podstawie relacji świadków historii stworzymy też słuchowisko, które wydamy na płycie CD, żeby spopularyzować nasze zbiory poza internetem.

HARMONOGRAM

  • czerwiec: rekrutacja członków zespołu animatorów BAS i szkolenie z archiwistyki społecznej
  • lipiec: gromadzenie archiwaliów w ramach indywidualnych spotkań ze świadkami historii
  • sierpień: opracowywanie i udostępnianie archiwaliów na stronie internetowej BAS
  • wrzesień: praca nad słuchowiskiem poświęconym historii życia codziennego w Bronowicach Małych
  • październik: prezentacja nowej kolekcji archiwaliów i premiera słuchowiska z udziałem publiczności

UCZESTNICY

  • archiwiści społeczni – tworzymy zespół animatorów Bronowickiego Archiwum Społecznego odpowiedzialny za rejestrację wspomnień oraz digitalizację i archiwizację materiałów wizualnych; do współpracy zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków Bronowic Małych zainteresowanych odkrywaniem i dokumentowaniem ich historii; zapewniamy szkolenie z archiwistyki społecznej oraz dostęp do niezbędnego sprzętu (rejestratory dźwięku i skanery)
  • świadkowie historii – wszystkich bronowian w wieku 65+ zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami, zdjęciami, wycinkami prasowymi, dokumentami osobistymi i innymi pamiątkami z Bronowic Małych, które udostępnimy szerokiej publiczności za pośrednictwem strony internetowej naszego archiwum
error: Content is protected !!