9 maja 2016
Nowy projekt
15 listopada 2015
Słuchowisko
15 maja 2015
Nowy projekt
error: Content is protected !!

Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne?

26 listopada 2014

Odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie szukaliśmy w trakcie szkolenia zorganizowanego przez Ośrodek KARTA w ramach projektu Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce. Szkolenie odbyło się w dniach od 22 do 24 listopada 2014 r. w Warszawie i składało z ośmiu bloków tematycznych: archiwum społeczne – jak skutecznie prowadzić; fotografia w archiwum społecznym; przechowywanie i digitalizowanie zbiorów; historia mówiona; zagadnienia prawne w teorii i praktyce; finansowanie działań i prowadzenie archiwum społecznego; wykorzystywanie zbiorów poza internetem oraz udostępnianie zbiorów i promowanie archiwum w internecie. Dzięki udziałowi w szkoleniu nie tylko poszerzyliśmy swoją wiedzę na wymienione wyżej tematy, lecz również zawarliśmy sporo ciekawych znajomości z przedstawicielami i przedstawicielkami społecznych ośrodków archiwistycznych z całej Polski, których serdecznie pozdrawiamy!

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych

18 listopada 2014

W czwartek, 13 listopada 2014, odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach Małych. Przybliżyliśmy młodym bronowianom i bronowiankom ideę archiwistyki społecznej i pokazaliśmy zgromadzone przez nas archiwalia. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali tego, co mieliśmy do powiedzenia, a potem zasypali nas pytaniami na temat życia codziennego w dawnych Bronowicach Małych.

Spotkanie animatorów Bronowickiego Archiwum Społecznego

21 października 2014

W sobotę, 18 października 2014, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Bronowic odbyło się spotkanie animatorów Bronowickiego Archiwum Społecznego. W trakcie spotkania zrodziło się wiele ciekawych pomysłów dotyczących rozwoju zasobów Bronowickiego Archiwum Społecznego w przyszłości. Wśród dyskutowanych tematów znalazły się m.in. digitalizacja i archiwizacja przedmiotów związanych z historią Bronowic Małych, archiwizacja bronowickich wierszy i przyśpiewek, archiwizacja spuścizny po bronowickim pasjonacie fotografii, Andrzeju Musiale oraz stworzenie interaktywnej mapy zabytków w Bronowicach Małych.

Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego

22 września 2014

W sobotę, 20 września 2014, w Rydlówce odbyła się uroczysta inauguracja Bronowickiego Archiwum Społecznego. W spotkaniu udział wzięło blisko stu mieszkańców Bronowic Małych i Krakowa. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. uczestniczący w projekcie młodzi archiwiści społeczni i świadkowie historii. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy efekty ponad dwumiesięcznej pracy w postaci strony internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego zawierającej wspomnienia najstarszych mieszkańców i mieszkanek Bronowic Małych oraz ofiarowane przez nich archiwalne materiały wizualne. Po oficjalnej części spotkania – przy symbolicznej lampce czerwonego wina – toczyliśmy długie rozmowy na temat dawnych Bronowic Małych oraz losów Bronowickiego Archiwum Społecznego w przyszłości.