O projekcie

Bronowickie Archiwum Społeczne dokumentuje historię życia codziennego w Bronowicach Małych. Powstało w wyniku oddolnej działalności obywatelskiej zainicjowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, a koordynowanej przez Natalię Martini. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Bronowic Małych, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dokumentujących historię życia codziennego w Bronowicach Małych, wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Bronowickie Archiwum Społeczne powstało w 2014 roku w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W 2015 roku, dzięki dotacji otrzymanej z tego samego źródła, możliwy stał się rozwój zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego oraz jego popularyzacja poza internetem.

Bronowickie Archiwum Społeczne ma postać cyfrową. Oznacza to, że pozyskiwaniu, zabezpieczaniu, opracowywaniu i udostępnianiu podlegają kopie cyfrowe materiałów archiwalnych. Aby włączyć posiadane przez siebie materiały archiwalne do zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego należy sporządzić ich kopie cyfrowe według następującej specyfikacji lub wypożyczyć je nam do zdigitalizowania.

Istotną część zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego stanowią relacje świadków historii, czyli wspomnienia mieszkańców i mieszkanek Bronowic Małych na temat życia codziennego w dawnej podkrakowskiej wiosce. Relacje rejestrujemy najczęściej w miejscu zamieszkania świadka historii według następującego scenariusza. Uwaga – scenariusz stanowi jedynie przykładowy zestaw zagadnień, wokół których świadek snuć może swoją opowieść. O jej ostatecznej zawartości i charakterze decyduje autor/autorka relacji.


Media o projekcie:


Organizator:

Sponsorzy:


error: Content is protected !!