Nowy projekt

9 maja 2016

Przystępujemy do realizacji nowego projektu, w ramach którego podejmiemy działania mające na celu utrwalenie i upowszechnienie wiedzy na temat historii życia codziennego w Bronowicach Małych.
Mieszkańców i sympatyków dawnej podkrakowskiej wioski zaangażujemy w proces społecznego opracowania archiwaliów oraz wspólnego projektowania plenerowej wystawy starych fotografii, której wernisaż uświetni tegoroczne obchody Święta Ulicy Tetmajera. W trakcie czterech dwugodzinnych warsztatów, które odbędą się w czerwcu i w lipcu, zachęcimy członków społeczności lokalnej do dzielenia się wspomnieniami i wiedzą na temat wydarzeń, miejsc i postaci uwiecznionych na starych fotografiach, które zgromadziliśmy w naszym Archiwum. Wspólnie przygotujemy również projekt wystawy unikatowych świadectw przeszłości, która przybliżać będzie historię życia codziennego w Bronowicach Małych.

Harmonogram cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”:

  • 18 czerwca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 1)
  • 26 czerwca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 2)
  • 2 lipca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 3)
  • 9 lipca, godz. 10.00-12.00 – wspólne projektowanie plenerowej wystawy archiwaliów

    Miejsce spotkań: Mariackie Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne, ul. Pod Strzechą 16c (dawna Stodoła)

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków Bronowic Małych!

Realizację projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne – rozwój i popularyzacja zasobu” dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Rada Dzielnicy VI Bronowice.

error: Content is protected !!