Inauguracja działalności Bronowickiego Archiwum Społecznego

22 września 2014

W sobotę, 20 września 2014, w Rydlówce odbyła się uroczysta inauguracja Bronowickiego Archiwum Społecznego. W spotkaniu udział wzięło blisko stu mieszkańców Bronowic Małych i Krakowa. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. uczestniczący w projekcie młodzi archiwiści społeczni i świadkowie historii. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy efekty ponad dwumiesięcznej pracy w postaci strony internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego zawierającej wspomnienia najstarszych mieszkańców i mieszkanek Bronowic Małych oraz ofiarowane przez nich archiwalne materiały wizualne. Po oficjalnej części spotkania – przy symbolicznej lampce czerwonego wina – toczyliśmy długie rozmowy na temat dawnych Bronowic Małych oraz losów Bronowickiego Archiwum Społecznego w przyszłości.

error: Content is protected !!