Ostatnia chałupa w Bronowicach

Szanowni Państwo,

W październiku 2020 roku podpisali Państwo petycję, której celem było zwrócenie uwagi na katastrofalny stan ostatniej chałupy w Bronowicach. Historyczny obiekt ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie Rydlówki i Tetmajerówki nie mógł być chroniony prawnie i konserwowany ze względu na nieuregulowany status prawny nieruchomości. Zwróciliśmy się więc z apelem do Wojewody Małopolskiego, który przekazał sprawę Urzędowi Miasta Krakowa. Intensywne działania Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK pozwoliły na ustalenie potencjalnych spadkobierców, złożenie wniosków do sądów o przeprowadzenie postępowań spadkowych oraz o pozyskanie potrzebnych dokumentów. W tej chwili zakończone jest zainicjowane przez Urząd postępowanie, w wyniku którego udział w nieruchomości nabył Skarb Państwa. Dodatkowo toczą się postępowania spadkowe dotyczące przejęcia wszystkich udziałów w nieruchomości, co spełni wymagania konieczne do wpisu nieruchomości do rejestru zabytków. Należy jednak podkreślić, że postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z 11 października 2022 o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa 35/192 udziałów w nieruchomości daje legitymację do czynnego udziału Skarbu Państwa w podejmowaniu decyzji co do dalszego zagospodarowania tej nieruchomości, a w pierwszej kolejności pozwala na zabezpieczenie budynku przed całkowitym zniszczeniem. Urząd Miasta Krakowa uzyskał zgodę Wojewody Małopolskiego na rozpoczęcie procesu zabezpieczania zabytku. 30 grudnia 2022 zakończono naprawę dachu. Przebieg prac dokumentowany jest na Instagramie:

https://www.instagram.com/chalupa_bronowicka/?next=%2F

Tekst petycji do Wojewody Małopolskiego z 17 października 2020 wraz z kalendarium działań oraz pełną listą sygnatariuszy :

Szanowny Panie Wojewodo,

Chałupa ta jest ostatnim przykładem zrębowego budownictwa drewnianego w Bronowicach, dawnej wsi dziś części Krakowa, rozsławionej przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu. Chałupa ulokowana w pobliżu Rydlówki i Tetmajerówki stanowi symbol materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.

Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję, która umożliwiłaby wpisanie unikatowej, drewnianej chałupy z 1912 roku, usytuowanej w Bronowicach Małych w Krakowie, do rejestru zabytków.

Chałupa popada w ruinę, ale z powodu nieuregulowanego statusu prawnego budynku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie może jej wpisać do rejestru zabytków. Brak wpisu uniemożliwia podjęcie działań ratujących obiekt. Sprawa jest bardzo pilna, gdyż chałupa jest w tak złym stanie technicznym, że może nie przetrzymać kolejnej zimy. Konieczna jest bezzwłoczna i gruntowna konserwacja budynku. Zebrana dokumentacja pokazuje, że ratowanie chałupy to sprawa wymagająca niestandardowych rozwiązań, których zastosowanie jest konieczne, by ocalić reliktowy obiekt.

Liczymy na to, że interwencja Pana Wojewody pozwoli przełamać urzędniczą niemoc.

AKTUALIZACJA [30 listopada 2020]:

Szanowni Państwo,

Nadeszła odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, iż prowadzone są intensywne działania mające na celu odnalezienie wszystkich spadkobierców obiektu i uregulowanie jego statusu prawnego. Jednocześnie Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informuje, iż chałupa jest objęta ochroną prawną ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą nr LIX /813/12 Rady Miasta Krakowa z 24 października 2012r. Będziemy Państwa informować, gdy tylko pojawią się kolejne wiadomości w sprawie zabytkowej chałupy.

AKTUALIZACJA [12 stycznia 2021]

Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został ponownie wysłany wniosek o wpis do rejestru, tym razem jednak we wniosku zasugerowane zostały rozwiązania prawne, mogące przyspieszyć procedurę. Czekamy na odpowiedź.

AKTUALIZACJA [6 lutego 2021]

W odpowiedzi na pismo Urząd Wojewódzki oraz Urząd Ochrony Zabytków informują: „W stosunku do udziału jednego ze współwłaścicieli prowadzone są czynności zmierzające do nabycia spadku na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast nadal trwają działania zmierzające do ustalenia kręgu ewentualnych spadkobierców po drugim współwłaścicielu”.

AKTUALIZACJA [2 kwietnia 2021]

Do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało wysłane pismo z prośbą o informację, jak przedstawiają się postępy w poszukiwaniach pozostałych spadkobierców.

AKTUALIZACJA [8czerwca 2021]

Do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego została ponownie wysłana prośba o przedstawienie aktualnego stanu poszukiwań spadkobierców. Na pismo wysłane w kwietniu jak dotąd nie nadeszła odpowiedź.

AKTUALIZACJA [18 czerwca 2021]

Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż : „w odniesieniu do jednego z właścicieli, w stosunku do którego trwały ustalenia zmierzające do ustalenia kręgu jego spadkobierców, Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK przekazało komplet dokumentów do Zespołu Radców Prawnych wraz z pismem o złożenie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po ww. osobie na rzecz Skarbu Państwa. W odniesieniu do pozostałych udziałów prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, zmierzające do wystąpienia do sądu powszechnego o przeprowadzenie postępowań spadkowych po współwłaścicielach nieruchomości i ich spadkobiercach. Aktualnie jest analizowany i uzupełniany obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie”.

AKTUALIZACJA [21 lipca 2021]

Nie mogąc przełamać urzędniczej niemocy zwróciliśmy się o pomoc do Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Prezydent wnikliwie zapoznał się ze sprawą i skierował nas na spotkanie do Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK. Spotkanie odbyło się dzisiaj ( 21 lipca 2021), zostaliśmy życzliwie przyjęci. Dowiedzieliśmy się, że Biuro złożyło wniosek w Sądzie o zgodę na przejęcie przez Skarb Państwa części nieruchomości. To pozwoli na wpis do rejestru zabytków. Dyskutowaliśmy także nad kwestią tymczasowego zabezpieczenia chałupy.

AKTUALIZACJA [11 listopada 2021]

27 lipca 2021 Zieleń Miejska przycięła konary drzewa rosnącego przy chałupie. W razie wichury konary zagrażałyby budynkowi i przechodniom.

Urząd Miasta Krakowa wystąpił z wnioskiem o przejęcie części udziałów w  nieruchomości, które należały do zmarłego bezpotomnie spadkobiercy. Rozprawa odbędzie się 7 grudnia.

Ponieważ mija rok od zorganizowania petycji, wysłaliśmy kolejny raz pismo do Wojewody  Małopolskiego z prośbą o interwencję. W odpowiedzi czytamy m.in.:

„Czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, co do których brak jest pełnej informacji o aktualnych właścicielach, a tak jak w przypadku zabytkowej Chałupy w Bronowicach wymagające koniecznego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, są niestety bardzo czasochłonne. Natomiast Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie może wydać decyzji o wpisie tego obiektu do rejestru zabytków, dopóki nie zostanie uregulowany jego stan prawny”.


AKTUALIZACJA [9 grudnia 2021]

7 grudnia odbyła się rozprawa, na którą stawili się wszyscy spadkobiercy; sprawa przejęcia części udziałów na rzecz Skarbu Państwa jest w toku.

AKTUALIZACJA [7 kwietnia 2022]

7 kwietnia odbyły się dwie rozprawy dotyczące postępowania spadkowego. Następny termin rozprawy- być może już ostatecznej, na której rozstrzygnie się problem chałupy bronowickiej – został wyznaczony na październik.

AKTUALIZACJA [14 października 2022]

11 października odbyła się kolejna rozprawa, w czasie której – na wniosek Urzędu Miasta Krakowa – zapadła decyzja o przejęciu części udziałów w nieruchomości przez Skarb Państwa. Pozwoli to na tymczasowe zabezpieczenie budynku. Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK rozpoczęło też wstępną procedurę przekazywania dokumentacji do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Gdy zakończą się trwające nadal dwa postępowania spadkowe, będzie możliwe wpisanie bronowickiej chałupy do rejestru zabytków. Bardziej szczegółowe informacje umieścimy, gdy Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji poczyni odpowiednie ustalenia z władzami miasta.

AKTUALIZACJA [15 grudnia 2022]

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął organizację tymczasowego zabezpieczenia chałupy. Wszystkie działania będą dokumentowane na stronie na Instagramie: https://www.instagram.com/chalupa_bronowicka/?next=%2F

Podpisz naszą petycję!

1,037 podpisy

Najnowsze podpisy
1,037 Magdalena Spytkowska Wrocław sie 01, 2023
1,036 Agata Baczyńska Rodowitą mieszkanka Bronowic przez 41 lat, sercem zawsze z Bronowicami gru 30, 2022
1,035 Elżbieta Romanowska Bibliotekarka, była mieszkanka Bronowic gru 22, 2022
1,034 Elżbieta Dziedzicka Polonistka i regionalistka (absolwentka Wydziały Polonistyki UW i tamże podypolomowego dziennikarstwa). Miłośniczka Młodej Polski, Bronowic, Garbatki-Letniskaa M lis 27, 2022
1,033 Magdalena Broda mieszkanka Bronowic lis 17, 2022
1,032 Marek Mietelski pianista, emer. prof. Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, b. więzień polit., mieszkaniec Os. Widok lis 01, 2022
1,031 Patrycja Pawlus Krakowianka sie 03, 2022
1,030 Radosław Ryszka były mieszkaniec Bronowic sie 03, 2022
1,029 Agata Zając Krakowianka lip 06, 2022
1,028 Konrad Achrem-Achremowicz Mieszkaniec Bronowic kwi 19, 2022
1,027 Łukasz Nycz Organizator turystyki egzotycznej gru 05, 2021
1,026 Małgorzata Lutomska-Kluz Mieszkanka Bronowic cze 01, 2021
1,025 Magdalena Rełek-Matuszczak Specjalista da badań maj 26, 2021
1,024 Katarzyna Karus-Wysocka Krakowianka maj 25, 2021
1,023 Agnieszka Wyszkowska Sosnowiec kwi 22, 2021
1,022 Bogusława Breś Krakowianka mar 01, 2021
1,021 Agnieszka Kuźma Przewodnik miejski lut 18, 2021
1,020 Maja Olszewska Mieszkanka Krakowa sty 17, 2021
1,019 Tomasz Olszewski Obywatel sty 16, 2021
1,018 Ewelina Pajak Mieszkanka Krakowa sty 04, 2021
1,017 Jadwiga Olkuska Polonistka sty 04, 2021
1,016 Arleta Blitek Nauczyciel sty 03, 2021
1,015 Monika Głuch Mieszkanka Krakowa sty 03, 2021
1,014 Renata Nowak-Bojenko mieszkanka Krakowa sty 03, 2021
1,013 Dominika Serzysko Ja gru 29, 2020
1,012 Danuta Tomkowicz rodowita mieszkanka Bronowic przez40 lat, obecnie mieszkam w okolicach Wieliczki, ale sercem pozostalam w Bronowicach gru 08, 2020
1,011 Iwona Kaszucka-Klaczak mieszkanka Bronowic / lekarz lis 30, 2020
1,010 Izabela Klekotka mieszkanka Bronowic lis 21, 2020
1,009 Maciej Romanowski prawnik lis 21, 2020
1,008 Janusz Dygut mieszkaniec i miłośnik Bronowic Małych lis 20, 2020
1,007 Alicja Sułkowska Dygut Nauczyciel SP nr 50 w Bronowicach i mieszkanka Bronowic Małych . lis 20, 2020
1,006 Sylwia Dąbrowska mieszkanka Krakowa lis 18, 2020
1,005 Mariusz Puzio Kraków, Krowodrza lis 16, 2020
1,004 Elżbieta Puzio Krakowianka, Krowodrza lis 16, 2020
1,003 Anna Nowak mieszkanka Bronowic Małych, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic lis 16, 2020
1,002 Wojciech Borówka Bronowiczan z urodzenia lis 15, 2020
1,001 Olga Nawrot mieszkanka Bronowic lis 14, 2020
1,000 Barbara Nawrot miłośniczka Bronowic lis 14, 2020
999 Barbara Rzeszowiak Matka polka lis 14, 2020
998 Agata Pudło mieszkaniec Krakowa lis 14, 2020
997 Barbara Pudło mieszkaniec Krakowa lis 14, 2020
996 Joanna Zawisza Mieszkaniec lis 13, 2020
995 Adrian Pozarzycki Emeryt, mieszkaniec Bronowic lis 12, 2020
994 Maria Pozarzycka Emerytka, mieszkanka Bronowic lis 12, 2020
993 Jadwiga Habel Miłośniczka Bronowic lis 12, 2020
992 Wojciech habel mieszkaniec wsi lis 12, 2020
991 Paweł Jan Słowik radca prawny, miłośnik Bronowic, korzenie po kądzieli bronowickie lis 11, 2020
990 Joanna Słowik Mgr lis 11, 2020
989 Aleksandra Bożek Magister nauk o rodzinie lis 10, 2020
988 Iwona Morawiec mieszkanka Bronowic lis 09, 2020
987 Józef Morawiec mieszkaniec Bronowic lis 09, 2020
986 Małgorzata Wiśniewska mieszkanka Bronowic lis 09, 2020
985 Aneta Morawiec mieszkanka Bronowic lis 09, 2020
984 Tomasz Niewiedziała Nowy mieszkaniec Bronowic. Architekt z Gdyni. lis 06, 2020
983 Barbara Szala student lis 06, 2020
982 Angelika Kotowicz Studentka lis 05, 2020
981 Paweł Czubachowski Student lis 05, 2020
980 Wiktoria Drapała Studentka lis 05, 2020
979 Hubert Bieniek Student lis 05, 2020
978 Monika Dudek Kobieta z podkrakowskiej wsi lis 04, 2020
977 Malwina Bernacka mieszkanka i fanka Bronowic lis 03, 2020
976 Szymon Matlak mieszkaniec Krowodrzy lis 01, 2020
975 Tomasz Kostecki Krakowianin paź 31, 2020
974 Agnieszka Mazan-Kostecka Krakowianka paź 31, 2020
973 Joanna Dąbrowska mgr inż. fanka Bronowic 😉 paź 31, 2020
972 Dariusz Kapica mieszkaniec Bronowic paź 30, 2020
971 Agnieszka Więckowska historyk paź 30, 2020
970 Paweł Wójcik Mgr inż. technologii chemicznej paź 29, 2020
969 Anna Rychlik Mgr paź 28, 2020
968 Wiktor wszołek Pan paź 28, 2020
967 barbara Wszołek petycja paź 28, 2020
966 Sam Buli Flt driver paź 28, 2020
965 Kama Głowacka Student paź 28, 2020
964 Agata Stawska Mgr muzykolog, mieszkanka Bronowic paź 28, 2020
963 Marcin Mikołajczyk mieszkaniec Bronowic, elektronik. paź 28, 2020
962 Danuta Stawska Mgr emerytowana radna Dzielnicy Bronowice, paź 28, 2020
961 Aleksandra Gruszka-Gosiewska dr hab. paź 28, 2020
960 Anita Glowacka Revenue Manager paź 28, 2020
959 Anna Kiesell Guide paź 27, 2020
958 Małgorzata Leśniak Kierownik Działu Marketingu paź 27, 2020
957 Ryszard Stawski Mgr inż. emerytowany dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska U.M. Krakowa, mieszkaniec Bronowic paź 27, 2020
956 Stanisław Wasilewski profesor Instytutu PAN paź 27, 2020
955 Joanna Czernik Mieszkaniec Bronowic paź 27, 2020
954 Izabela Stasiak Mgr paź 27, 2020
953 Malwina Brinken-Kaczyńska mgr socjologii paź 26, 2020
952 Agnieszka Filipkowska mgr paź 26, 2020
951 Mieczysław Marek Stachura mgr inż.elektronik, mieszkaniec Bronowic , członek TPB, wieloletni działacz w zakresie propagowania Bronowic ,współtwórca wielkoformatowych tablic Trasy Bronowice - Mydlniki. paź 26, 2020
950 Zdzisław Gołąb Emeryt mieszkaniec Bronowic paź 26, 2020
949 Maciej Mazurkiewicz prof. dr hab. inż. paź 26, 2020
948 Joanna Kokowska nauczycielka, absolwentka szkoły im. Lucjana Rydla paź 26, 2020
947 Wacław Dziurzyński pracownik naukowy PAN, mieszkaniec Bronowic paź 26, 2020
946 Adam Dziurzyński krakowiaczek jeden paź 26, 2020
945 Tomasz Niemczewski miłośnik Bronowic Małych paź 26, 2020
944 Monika Gocyk-Niemczewska mieszkanka Bronowic Małych paź 26, 2020
943 Bernadetta Łacheta wielbiciel twórczości St.Przybyszewskiego paź 26, 2020
942 Kinga Maruszak przewodnik miejski paź 26, 2020
941 Agnieszka Jachimek Pracownik biurowy paź 26, 2020
940 Radosław Korzycki - paź 26, 2020
939 Zbyszek Kaszynski Prezes spolki paź 26, 2020
938 Joanna Pilch Mieszkanka Bronowic, chcąca moc okazać kolejnym pokoleniom zabytki okoliczne paź 25, 2020
937 Grzegorz Synowski Kraków paź 25, 2020
936 Jerzy Dietrich mgr inż. architekt wykładowca AGH paź 25, 2020
935 Małgorzata Janik Wielbiciel sztuki paź 25, 2020
934 Paulina Urbańska Mieszkanka Bronowic paź 25, 2020
933 Zofia Wać mieszkanka Starej Krowodrzy paź 25, 2020
932 Jakub Żurowski student, mieszkaniec bronowic paź 25, 2020
931 Anna Majewska Krakowianka,redaktorka i fotografka paź 25, 2020
930 Danuta Majewska mieszkanka i miłośniczka Krakowa, emerytka paź 25, 2020
929 Małgorzata Chytkowska mieszkanka Krowodrzy paź 25, 2020
928 Tomasz Kaczmarek Mieszkaniec i miłośnik Krakowa paź 25, 2020
927 Anna Król-Pisarska Była mieszkanka Bronowic paź 25, 2020
926 Natalia Wojnakowska Przewodniczka po Krakowie, mieszkanka Bronowic paź 25, 2020
925 Katarzyna Prucnal Przewodnik po Krakowie paź 25, 2020
924 Sebastian Bałut uczeń, mieszkaniec Krakowa paź 25, 2020
923 Barbara Schmidt krakowianka paź 25, 2020
922 Marzena Błach rodowita krakowianka paź 25, 2020
921 Piotr Piwowar Dr inż. paź 25, 2020
920 Mateusz J. Zimny doktorant UPJPII, przewodnik po Krakowie paź 25, 2020
919 Anna Dyl była mieszkanka Bronowic paź 25, 2020
918 Agnieszka Cyganik Mieszkanka Bronowic Małych paź 25, 2020
917 Jerzy Ostrowski Mieszkaniec osiedla Widok paź 25, 2020
916 Mateusz Świercz Mgr, przewodnik paź 25, 2020
915 Andrzej Baran Osoba prywatna. paź 25, 2020
914 Magdalena Krokosz . paź 25, 2020
913 Aleksandra Biela Przewodniczka paź 25, 2020
912 Sławomir Hrapkowicz Działalność gospodarcza paź 25, 2020
911 Agnieszka Tatoj mgr inz. paź 25, 2020
910 Krzysztof Kłosowicz Ratujmy paź 25, 2020
909 Łukasz Miszczyk Mieszkaniec Bronowic Małych paź 25, 2020
908 Ryszard Strojnowski Mieszkaniec dzielnicy paź 25, 2020
907 Agnieszka Kocyk Mieszkanka Bronowic Małych paź 25, 2020
906 Rafał Biernat Mieszkaniec Bronowic paź 25, 2020
905 Justyna Jarocka Pracownik instytucji kultury paź 25, 2020
904 Danuta Dziedzic Emerytka paź 25, 2020
903 Berenika Karamon Krakowianka z czwartego pokolenia paź 25, 2020
902 Stanislaw Dziedzic Producent filmow fabularnych paź 25, 2020
901 Andrzej Biernakiewicz były mieszkaniec Bronowic paź 24, 2020
900 Magdalena Dziubek -Staniewska Nauczyciel paź 24, 2020
899 Michał Rogal mieszkaniec Bronowic paź 24, 2020
898 Justyna Szarawarska Wykształcenie średnie paź 24, 2020
897 Marcin Fabrycy Geolog - wychowany w Bronowicach paź 24, 2020
896 Anna Śliż Architekt paź 24, 2020
895 Władysław Chłopicki dr hab., anglista, Uniwersytet Jagielloński, mieszkaniec sąsiedniej Krowodrzy paź 24, 2020
894 Małgorzata Sulisz animatorka kultury paź 24, 2020
893 Melania Gurgul nauczycielka paź 24, 2020
892 Izabela Majchrzak Student paź 24, 2020
891 Bogumiła Braczkowska Krakowianka, nauczyciel akademicki paź 24, 2020
890 krzysztof legan Bronowiczanin z urodzenia i wyboru paź 24, 2020
889 Ewa Kłaczkowska Nauczycielka paź 24, 2020
888 Antoni Łapajerski spolczny opikun zabytków paź 24, 2020
887 Łukasz Pacek Własna działalność gospodarcza paź 24, 2020
886 Magdalena Gaber-Korzycka Pedagog paź 24, 2020
885 Natalia Pierzchała mieszkanka bronowic paź 24, 2020
884 Mateusz Wyżga dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego paź 24, 2020
883 Krzysztof Folta dr n med. Ordynator paź 24, 2020
882 Piotr Rusin Stolarz paź 24, 2020
881 Andrzej Zoll Student III roku Prawa, WPiA UJ paź 24, 2020
880 Renata Kołton przewodniczka paź 24, 2020
879 Jolanta Toll nauczyciel j. polskiego , Opole paź 24, 2020
878 Justyna Nowosad-Maj Mieszkanka paź 24, 2020
877 Natalia Ojczyk Krakowianka, architekt krajobrazu, studentka paź 24, 2020
876 Monika Prokopiuk Studentka architektury krajobrazu paź 24, 2020
875 Karolina Dopart Krakowianka paź 24, 2020
874 Barbara Lekarczyk-Cisek Prowadzę bloga Kulturalne Ingrediencje. paź 23, 2020
873 Barbara Kulig mgr inż. krakowianka z 3 pokolenia,mieszkanka Krowodrzy paź 23, 2020
872 Bożena Boba-Dyga Rzeczoznawca w zakresie konserwacji zabytkow w specjalnosci ko serwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych paź 23, 2020
871 Katarzyna Kulig-Kozłowska Manager ds. Funduszy inwestycyjnych paź 23, 2020
870 Bartłomiej Warmuz Credit Manager paź 23, 2020
869 Henryk Łukasik Przewodnik po Krakowie paź 23, 2020
868 Andrzej Ciaputa mieszkaniec paź 23, 2020
867 Katarzyna Zdańska nauczyciel z Bronowic paź 23, 2020
866 Rafał Nowak student UJ paź 23, 2020
865 Alinia Poznańska Sąsiadka paź 23, 2020
864 Anna Grzegorczyk Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
863 Kinga Flasińska Nauczyciel akademicki paź 23, 2020
862 Dominika Wielecka Magister, właściciela paź 23, 2020
861 Agnieszka Greniuk mieszkanka Krakowa, student architektury krajobrazu paź 23, 2020
860 Borys Korszyński architekt paź 23, 2020
859 Magdalena Przebinda projektant, autor projektu Parku Tetmajera w Bronowicach paź 23, 2020
858 Natalia Zadak Student paź 23, 2020
857 Fryderyk Kwiatkowski był mieszkaniec Bronowic, rodzinne okolice paź 23, 2020
856 Joanna Januszkiewicz Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
855 Maria Szponar miłośnik tradycji paź 23, 2020
854 Marek Lasyk Fotoreporter paź 23, 2020
853 Marzena Bielecka właściel firmy eventowej paź 23, 2020
852 Janusz Krupa przedsiebiorca paź 23, 2020
851 Robert Piwowarczyk Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych paź 23, 2020
850 Dariusz Kaliciak Obywatel paź 23, 2020
849 Maryla Dryja pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie paź 23, 2020
848 Anna Cieciora - paź 23, 2020
847 Maria Sawczuk-Szadkowska Studentka, Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
846 Adam Michoński Mgr filologii angielskiej paź 23, 2020
845 Józef Kozynacki Mieszkaniec Bronowic od urodzenia paź 23, 2020
844 Sławomir Majchrzak Obywatel paź 23, 2020
843 Grażyna Korzonkiewicz Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
842 Sofian Blaifi Mieszkaniec paź 23, 2020
841 Joanna Korzonkiewicz-Kabat Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
840 Paweł Różycki Wielbiciel sztuki paź 23, 2020
839 Karolina Zakrajewska Mieszkanka Bronowic paź 23, 2020
838 Monika Blauth Brand & Communication Manager paź 23, 2020
837 Aneta Dyrcz Wielbicielka Bronowic paź 23, 2020
836 Łukasz Bociek Pedagog paź 23, 2020
835 Radosław Czarnecki Przyjaciel i fan BRONOWIC paź 23, 2020
834 Ewa Murawska Socjolog, Historyk Ubioru, Koniara paź 23, 2020
833 Maciej Krzanowski Nauczyciel akademicki paź 23, 2020
832 Dmytro Kalinowski Obywatel paź 23, 2020
831 Waldemar Wanat Człowiek paź 23, 2020
830 Magdalena Mikutowska-Łabuz Krakowianka, mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
829 Agnieszka Sobczak Mgr paź 22, 2020
828 Monika Szeptyńska Była mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
827 Maciej Romanowski Mgr paź 22, 2020
826 Weronika Turnau-Koźlik Mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
825 Krystyna Duda mieszkanka Kalwarii Zebrzydowskiej paź 22, 2020
824 Marcin Krzyżański Krakowianin paź 22, 2020
823 Monika Staszak Mieszkaniec bronowic paź 22, 2020
822 Karolina Szafarowicz krakowianka paź 22, 2020
821 Jolanta Rozycka Mgr paź 22, 2020
820 Monika Widla Pani paź 22, 2020
819 Paweł Wala Ta chata to historia! paź 22, 2020
818 Barbara Płaza mieszkanka Bronowic po mamie paź 22, 2020
817 Magdalena Jopek Insyruktor paź 22, 2020
816 Mirek Janowski Krakus z urodzenia i serca paź 22, 2020
815 Patrycja Haupt dr hab. inż. arch., prof. PK paź 22, 2020
814 Anna Maćkosz mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
813 Zbigniew Kaleta mieszkaniec Bronowic paź 22, 2020
812 Barbara Sambor mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
811 MAGDALENA Kulma Mieszkaniec bronowic paź 22, 2020
810 Dorota Wałek pracownik biurowy paź 22, 2020
809 Małgorzata Słota mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
808 Ewa Szubryt Mieszkanka Nowej Huty, z ktorej takie chaty juz poznikaly 🙁 paź 22, 2020
807 Krzysztof Krzewiński ojciec uczniów SP50, miłośnik historii paź 22, 2020
806 Konstanty Zieliński Archiwista paź 22, 2020
805 Żaneta Krawczyk Kurator paź 22, 2020
804 Maria Franik nauczycielka, uczę w szkole blisko Bronowic paź 22, 2020
803 Adam Gryczyński animator kultury, art. fotografik, dokumentalista Nowej Huty paź 22, 2020
802 Maja Sioła Rodowita Bronowianka paź 22, 2020
801 Arkadiusz Grociak Rodzic uczniów szkoły w Bronowicach paź 22, 2020
800 Maciej Karabon absolwent UJ paź 22, 2020
799 Kinga Michałowska Prof. UEK dr hab. paź 22, 2020
798 Lecj Bialik dawny mieszkaniec Bronowic paź 22, 2020
797 Daria Salwerowicz była mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
796 Marian Sikora emeryt - korzenie bronowickie paź 22, 2020
795 Gabriela Murczyńska Mgr paź 22, 2020
794 Ewa Cechnicka Absolwentka UJ paź 22, 2020
793 Michał Slawik Dr paź 22, 2020
792 Iwona Glińska Bibliotekarka z Częstochowy paź 22, 2020
791 Żaneta Bugajska-Moskal Krakowianka paź 22, 2020
790 Mateusz Machowski Mieszkaniec bronowic paź 22, 2020
789 Bogusława Stalmachowska Mieszkanka Nowej Huty paź 22, 2020
788 Robert Mrowiec Miłośnik tradycji paź 22, 2020
787 Stanisław Pelc Mgr anglistyki paź 22, 2020
786 Iwona Twardowska Pracownik paź 22, 2020
785 Ewa Śnieżyńska-Stolot prof, dr hab,, historyk sztuki, mieszkam w Bronowicach Małych paź 22, 2020
784 Ewa Karaś Emerytka z Warszawy paź 22, 2020
783 Danuta Dyląg ksiegowa paź 22, 2020
782 Marta Bergier Nauczyciel paź 22, 2020
781 Agnieszka Baranowska-Musik polonista paź 22, 2020
780 Marek Mazur Maniak Pana Stasia Wyspiańskiego paź 22, 2020
779 Magdalena Dyras dr hab. prof.UJ mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
778 Iwona Michalska Sosnowska Prawnuczka Stanisława Wyspiańskiego paź 22, 2020
777 Malgorzata Klimek Pani paź 22, 2020
776 Agnieszka Pałęga Bibliotekarka paź 22, 2020
775 Karolina Stalmachowska solista NOSPR, dr sztuki. paź 22, 2020
774 Małgorzata Łęgowik bibliotekarka paź 22, 2020
773 Halina Glowa Mieszkanka Balic paź 22, 2020
772 Martyna Marzec Mieszkanka Bronowic Małych paź 22, 2020
771 Elżbieta Binswanger publicystka, mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
770 Maja Buchta mieszkanka Bronowic Małych paź 22, 2020
769 Zofia Buchta mieszkanka Bronowic Małych paź 22, 2020
768 Klaudia Pazdan . paź 22, 2020
767 Agnieszka Augustyniak Inspektor w MOPR Lublin paź 22, 2020
766 Agnieszka Głowacka polonistka paź 22, 2020
765 Anna Bździkot Studentka paź 22, 2020
764 Ewa Jastrzębska mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
763 Ilona Kowalska Bibliotekarka paź 22, 2020
762 Lidia Kućmierz mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
761 Jan Niemaszek aktor,reżyser paź 22, 2020
760 Andrzej Mikulski architekt, mieszkaniec Krowodrzy, miłośnik Krakowa paź 22, 2020
759 Adam Manterys Krakowianin z trzego pokolenia, mieszkam na Krowodrzy czyli prawie w Bronowicach paź 22, 2020
758 Małgorzata Polak Pracownik Urzędu Miasta Krakowa paź 22, 2020
757 Tadeusz Łopatkiewicz dr etnograf paź 22, 2020
756 Iwona Parzyńska Pełnomocnik dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Osób z Niepełnosprawnościami paź 22, 2020
755 Magdalena Sobczak mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
754 Romualda Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta paź 22, 2020
753 Agnieszka Dziewulska Historyczka sztuki, redaktorka w wydawnictwie książkowym paź 22, 2020
752 Karina Baron mieszkanka Częstochowy paź 22, 2020
751 Pawel Gunia Prawnik paź 22, 2020
750 Dominika Bartik-Osikowicz muzealnik paź 22, 2020
749 Maciej Sergiusz Piotrkowski Dr paź 22, 2020
748 Izabela Łukasik przyjaciel Bronowic paź 22, 2020
747 Anna Wołek-Kornaś Anna Wołek-mieszkanka i miłośniczka Bronowic paź 22, 2020
746 Hubert Gajewski Młodzieżowy Radny Krakowa paź 22, 2020
745 Beata Rożek mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
744 Aneta Wrzesien Mieszkanka z okolicy paź 22, 2020
743 Alicja Wójcik Wiceprzewodnicząca Powiatu Krakowskiego paź 22, 2020
742 Anna Niżegorodcew anglistka, emerytowana profesor UJ paź 22, 2020
741 Maria Filipowicz-Rudek wykladowca paź 22, 2020
740 Magdalena Musiał Pani paź 22, 2020
739 Aleksandra Koper Nauczycielka paź 22, 2020
738 Katarzyna Glinianowicz wykładowczyni, mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
737 Irena Dyna Bronowiczanka paź 22, 2020
736 Beata Chmielowska - Fryz Mgr filologii polskiej paź 22, 2020
735 Katarzyna Zamora Student paź 22, 2020
734 Gabriela Glinianowicz mgr archeologii, Krakus z dziada pradziada, miłośniczka historii, starego budownictwa, pełna szacunku reliktów przeszłości takich jak ten. paź 22, 2020
733 Tadeusz Lemański architekt paź 22, 2020
732 Lucyna Dinibutun Specjalista ds. Personalnych paź 22, 2020
731 Katarzyna Niżegorodcew Asystka, fotografka, mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
730 Jacek Kwiatkowski Szary człowiek paź 22, 2020
729 Weronika Kostecka Studentka paź 22, 2020
728 Kinga Musiał Studentka ODK - UJ paź 22, 2020
727 Joanna Malita-Król mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
726 Agnieszka Zygadło Absolwentka UP Socjologii w Krakowie paź 22, 2020
725 Andrzej Kucner mieszkaniec Olsztyna paź 22, 2020
724 Jakub Palacz aktor paź 22, 2020
723 Magdalena Kumala Studentka paź 22, 2020
722 Ilona Milewska Nauczyciel paź 22, 2020
721 Michał Zieleniewski mieszkaniec Nowej Huty, w której wiele takich chałup czeka na ratunek i skansen. paź 22, 2020
720 Magdalena Urbankowska- Gunia Przedsiębiorca paź 22, 2020
719 Zofia Hołubowska studentka, mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
718 Katarzyna Ogińska-Bruchal Psycholog paź 22, 2020
717 Artur Pióro Architekt Infrastrukty IT, mieszkaniec Bronowic paź 22, 2020
716 Urszula Majcher-Legawiec Krakowski Ambasador Wielokulturowości paź 22, 2020
715 Agnieszka Bryk Prawnik paź 22, 2020
714 Aleksandra Lis dr paź 22, 2020
713 Agnieszka M Administracja paź 22, 2020
712 Mirosława Kucia-Tyczyńska Architekt paź 22, 2020
711 Marek Jakubowski Mieszkaniec gminy Zabierzów. paź 22, 2020
710 Dorota Kostołowska Pocztowiec paź 22, 2020
709 Barbara Turnau Studentka UJ paź 22, 2020
708 Dariusz Karaś Emeryt paź 22, 2020
707 Anna Treit architektka paź 22, 2020
706 Anna Solecka Referent paź 22, 2020
705 Bożena Mąsior nauczycielka z Krakowa paź 22, 2020
704 Magdalena Jarzębowska mieszkana Krakowa paź 22, 2020
703 Kinga Tucholska dr n. hum. paź 22, 2020
702 Małgorzata Kąkiel krytyczka literacka, polonistka, warszawianka, ale wielbicielka literatury, pamiątek po artystach oraz o ich epoce paź 22, 2020
701 Kaja Hołubowska Krakowianka, psycholożka paź 22, 2020
700 Laura Facchini Kultura, sztuka, antyki paź 22, 2020
699 Paulina Kowalczyk historyk sztuki paź 22, 2020
698 Waldemar Cudzik Częstochowa paź 22, 2020
697 Agata Rospondek Częstochowa paź 22, 2020
696 Luiza Sawicka Hofstede Pracownik kultury, miłośnik sztuki i literatury. paź 22, 2020
695 Joanna Bobowska kultira I sztuka paź 22, 2020
694 Dominika Biegun Magister Geografii paź 22, 2020
693 Radosław Tadeusz Skowron Lokaly prozaik, eseista, neo-marksista paź 22, 2020
692 Krzysztof Kuciński Rodzic paź 22, 2020
691 Agnieszka Kucinska Rodzic dziecka z pobliskiej szkoły paź 22, 2020
690 Jan Romanowski aktor Teatru Stu w Krakowie, Teatru Nowego w Poznaniu mieszkaniec Bronowic Małych paź 22, 2020
689 Tomasz Kulczycki Mieszkaniec Bronowic paź 22, 2020
688 marta romanowska emerytowany kustosz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, mieszkanka Bronowic Małych paź 22, 2020
687 Anna Kuchta dr, UJ paź 22, 2020
686 Magdalena Pacyga Pracownik biurowy, wspierający dziedzictwo kukturowe paź 22, 2020
685 Bożena Cader Specjalista kredyty paź 22, 2020
684 Agnieszka Nowak Przewodnik licencjonowany po Krakowie paź 22, 2020
683 Anna Szumowska-Chudzińska em. polonistka XVII LO im. Młodej Polski paź 22, 2020
682 Katarzyna Fabijanowska Wykładowca PK paź 22, 2020
681 Iga Glazewska Kraków paź 22, 2020
680 Anna N Nauczyciel paź 22, 2020
679 Józefa Drwięga Emeryt paź 22, 2020
678 Zofia Malcher emerytka, obywatelka, mieszkanka Krakowa (Krowodrzy) paź 22, 2020
677 Katarzyna Marciniszyn mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
676 Edward Chudziński dr, b. redaktor naczelny Rocznika "Małopolska" paź 22, 2020
675 Maria Gurgul mgr paź 22, 2020
674 Krystyna Sadowska dyrektor paź 22, 2020
673 Natalia Kućma dyrektorka paź 22, 2020
672 Ppiotr Żabicki Kraków paź 22, 2020
671 Elżbieta Slezkin Dekoratorka na emeryturze paź 22, 2020
670 Katarzyna MITSCHKE pedagog paź 22, 2020
669 Andrzej Leraczyk projektant paź 22, 2020
668 Hanna Stanisislawska Emeryt paź 22, 2020
667 Agnieszka Kądziela mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
666 Iza Olkuśnik Mgr paź 22, 2020
665 Elżbieta Mięsowicz emerytka paź 22, 2020
664 Anna Warzecha pracowniczka Muzeum Krakowa paź 22, 2020
663 Andrzej Słota fotografujący mieszkaniec starych dzielnic Krakowa - teraz Bronowic paź 22, 2020
662 Elżbieta Surdej miłośnik zabytków paź 22, 2020
661 Joanna Puchalska dr, adiunkt UJ paź 22, 2020
660 Edyta Tobjasz mama pochodzi z Bronowic paź 22, 2020
659 Wojciech Zabielski Zabielski przewodnik po Krakowie paź 22, 2020
658 Elżbieta Skrzyszowska Emerytka paź 22, 2020
657 Agnieszka Kuźma Przewodnik miejski paź 22, 2020
656 Irena Jędrysik Mieszkanka Olkusza, niegdyś studentka UJ paź 22, 2020
655 Adam Laczek Akwizytor KdM paź 22, 2020
654 Mateusz Burzawa Krakowianin. Mgr Religioznawstwa UJ paź 22, 2020
653 Piotr Kalista mieszkaniec Krakowa paź 22, 2020
652 Adam Grobler krakowianin, profesor filozofii paź 22, 2020
651 Anna Skrzypczyk Mieszkaniec paź 22, 2020
650 Beata Dwernicka Regulscy moi przodkowie pochodzili z Bronowic paź 22, 2020
649 Magdalena Smolska-Kwinta Przewodnik po Krakowie paź 22, 2020
648 Katarzyna Buczak-Gasińska Lekarz , potomek bronowickiego rodu Susułów paź 22, 2020
647 Katarzyna Ewa Corominas krakowianka, przewodnik miejski po Krakowie paź 22, 2020
646 Tomasz Sobczyk mieszkaniec starej Krowodrzy paź 22, 2020
645 KATARZYNA kowalska mieszkanka paź 22, 2020
644 Jędrzej Skibowski Doktorant AGH paź 22, 2020
643 Renata Bednarz emerytka paź 22, 2020
642 Magdalena Szymanowska-Widlarz Mieszkanka Bronowic z ul. Pod Strzechą paź 22, 2020
641 Sławek Kwaśniewicz mgr inż. mechanik paź 22, 2020
640 Klementyna Ochniak-Dudek historyk sztuki i mieszkanka Bronowic paź 22, 2020
639 Anna Bajor Projektantka paź 22, 2020
638 Anna Kwaśniewicz architekt paź 22, 2020
637 Krzysztof Karol Cieslinski Fotograf paź 22, 2020
636 Bartosz Janusz programista paź 22, 2020
635 Nina Jaklik Mieszkam w Zabierzowie, nieopodal Bronowic paź 22, 2020
634 Małgorzata Bruzda Klyszcz Socjolog paź 22, 2020
633 Olga O’Toole Doktorant, UJ, krakow paź 22, 2020
632 Anna LEWIŃSKA Artystą malarz, architekt, konserwator zabytków , pedagog, członek Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich paź 22, 2020
631 Anna Kocemba Kraków paź 22, 2020
630 Ewa Ciepielewska artystka paź 22, 2020
629 Janusz Bierówka mieszkaniec Krakowa paź 22, 2020
628 Ilona Korowczyk Ul. Radzikowskiego 100E,m.18 paź 22, 2020
627 Tomasz Piekarski Mgr inż, mieszkaniec Bronowic paź 22, 2020
626 Patrycja Zatorska - matuszyk Mieszkanka bronowic paź 22, 2020
625 Anna Blitek .mieszma paź 22, 2020
624 Marek Trzybiński Obywatel paź 22, 2020
623 Katarzyna Bednarz mgr inż., branża konstrukcyjno-budowlana, Kraków paź 22, 2020
622 Octavian Logigan Dr. paź 22, 2020
621 Jacek Graff Nauczyciel emeryt paź 22, 2020
620 Barbara Wsol-Mozdzierz Milosnik kultury Krakowa i okolic paź 22, 2020
619 Anna Stanisławska-Mischke specjalista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie paź 22, 2020
618 Monika Kohut magister paź 22, 2020
617 Joanna Hańderek Dr hab. Prof UJ paź 22, 2020
616 Otylia Piekarska Plastyk - Członek Bronowickiego St. Sztuk Wszelkich paź 22, 2020
615 Marta Kowalska Krytyk teatralny paź 22, 2020
614 Maria Spiss Mieszkanka Krakowa paź 22, 2020
613 Karolina Sondel-Maciejewska mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
612 Anita Michalik mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
611 Anna Warmuz kierownik sprzedaży paź 21, 2020
610 Justyna Orszula Ekonomistka paź 21, 2020
609 Jacek Reka Starszy Cechu Zdunow paź 21, 2020
608 Maria Reka przedsiebiorca paź 21, 2020
607 Mateusz Witek Uczeń paź 21, 2020
606 Anna Wójcik mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
605 Joanna Hanusek-Buchta Mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
604 Jerzy Sztuka Mgr inz metalutg paź 21, 2020
603 Danuta Szmyt Psycholog paź 21, 2020
602 Łukasz Sztuka Architekt paź 21, 2020
601 Rafał Zarzycki mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
600 Krystyna Rutkowska Emeryt paź 21, 2020
599 Beata Makowska Menedżer ds produktów zdrowotnych paź 21, 2020
598 Zofia Sztuka Mgr Historyk paź 21, 2020
597 Alicja Romańska Architekt paź 21, 2020
596 Urszula Nowak Dziennikarka paź 21, 2020
595 Dorota Najgebauer-Lejko Mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
594 Katarzyna Swiba Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
593 Joanna Sołga Pracownik administracji paź 21, 2020
592 Gabrysia Marecka Uczeń paź 21, 2020
591 Magdalena Turnau Nauczycielka paź 21, 2020
590 Agata Indrychowska Dyrektor ds handlowych paź 21, 2020
589 Gabriela Antonesei Instytut Filologii Romanskiej, UJ paź 21, 2020
588 Julia Pasternak krakowianka paź 21, 2020
587 Roma Kutyba Krakowianka, kochajaca tradycje paź 21, 2020
586 Ewelina Kazienko Historyk paź 21, 2020
585 Bogusław Knapik Mieszkaniec Krakowa, miłośnik starych Bronowic paź 21, 2020
584 Oskar Pawlik Uczeń paź 21, 2020
583 Monika Neckula Matka Polka paź 21, 2020
582 Małgorzata Solorz Uczeń paź 21, 2020
581 Katarzyna Urbaniak-Zając P. paź 21, 2020
580 Tomasz Ogiński miłośnik Bronowic paź 21, 2020
579 Bożenna Ryńska Emerytka paź 21, 2020
578 Krzysztof Wójt Miłośnik Bronowic paź 21, 2020
577 Magdalena Pawlik Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
576 Malgorzata Magier-Bugaj Pani paź 21, 2020
575 Magdalena Skowron Baliczanka paź 21, 2020
574 Olgerd Anioł Projektant paź 21, 2020
573 Malwina Skrzypek Naukowiec paź 21, 2020
572 Wojciech Kasprzak Fryzjer paź 21, 2020
571 Krzysztof Śliwa Miłośnik drewnianej architektury, pasjonat klimatu starych Bronowic paź 21, 2020
570 Aneta Grzyb mgr fizjoterapii paź 21, 2020
569 Alicja Markiewicz-Chojkowska Mgr paź 21, 2020
568 Zofia Pisarik Uczeń paź 21, 2020
567 Marek Pisarik Dyrektor Kreatywny paź 21, 2020
566 Marcin Niewalda Fundacja "Genealogia Polaków" paź 21, 2020
565 Ewelina Adamus- Górska mgr biologìi, miejsce zamieszkania - Balice paź 21, 2020
564 Antoni Bryk Biznesmen paź 21, 2020
563 Maja Stella-Sawicka Manager marketingu paź 21, 2020
562 Maria Chojkowska-Boguszewska Muzyk paź 21, 2020
561 Zofia Hallo Mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
560 Agnieszka Skowronek mieszkanka okolic Krakowa paź 21, 2020
559 Bozena Bryk Emerytka paź 21, 2020
558 Joanna Piekarska Kobieta paź 21, 2020
557 Marcin Pachucki Mgr paź 21, 2020
556 Lucyna Koźmińska-Pałka przedsiębiorca paź 21, 2020
555 Joanna Ligęza nauczycielka, krakowianka paź 21, 2020
554 Katarzyna Frankiewicz-Oprocha RD VI Bronowice paź 21, 2020
553 Katarzyna Pisarik dyrektor artystyczny paź 21, 2020
552 Beata Kurdziel Prawnik paź 21, 2020
551 Przemysław Jaśkowiec mieszkaniec Krowodrzy paź 21, 2020
550 Barbara Brzóska Mgr.zootechniki paź 21, 2020
549 Ryszard Anielski lekarz , mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
548 Agnieszka Ziółkowska Mieszkaniec paź 21, 2020
547 Jozef Kajta Krakow paź 21, 2020
546 Tomasz Biegun przedsieboorca paź 21, 2020
545 Oskar Wroński Pracownik paź 21, 2020
544 Michał Karliński Służby mundurowe paź 21, 2020
543 Marzena Wozny dr nauk humanistycznych, mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
542 Danuta Biegun Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
541 Izabela Woźniak Mieszkanka okolic Krakowa paź 21, 2020
540 Aleksandra Klodzinska Dr nauk Biologicznych ,mieszkanka Bronowic ,na emeryturze paź 21, 2020
539 Kalina Ziarkowska - Ząbroń teatrolog paź 21, 2020
538 Katarzyna Marecka-Kowal Magister farmacji paź 21, 2020
537 Jan Mlodzianowski milosnik Bronowic (starych) paź 21, 2020
536 Konrad Grabiński mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
535 Krzysztof Parda aktor paź 21, 2020
534 Joanna Łukasik Mieszkanka Krakowa z zamiłowaniem do paź 21, 2020
533 Bożena Piłat Lekarz internista paź 21, 2020
532 Grzegorz Macała-Wrześniowski Obywatel paź 21, 2020
531 agnieszka radwan ekonomistka zafascynowana fotografią paź 21, 2020
530 Marian Gołogórski Artysta Rzeźbiarz , właściciel Galerii Sztuki w Krakowie, mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
529 Kamila Gregorczyk Magister paź 21, 2020
528 Krzysztof Kozdronkiewicz Kraków, ul.Na Polach 25/4 paź 21, 2020
527 Laura Sonik Reżyserka paź 21, 2020
526 Laura Sonik paź 21, 2020
525 Halina Sonik Emerytka paź 21, 2020
524 Małgorzata Jantos Radna Miasta Krakowa paź 21, 2020
523 Ewa Kaniewska nauczyciel, mieszkam w Bronowicach paź 21, 2020
522 Daria Sonik Nauczyciel paź 21, 2020
521 Olga Ząbroń Artysta, dr sztuki paź 21, 2020
520 Karol Skowronek mieszkaniec okolic Krakowa paź 21, 2020
519 Jadwiga Witek Mieszkanka okolic Bronowic paź 21, 2020
518 Magdalena Pyzik Miszkanka Libertowa paź 21, 2020
517 Hanna Sztuka Artysta Grafik paź 21, 2020
516 Anna Fornelska-Migoń artysta malarz paź 21, 2020
515 Paulina Tomczyk Mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
514 Mikołaj Kornecki architekt paź 21, 2020
513 Mariusz Waszkiewicz prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody paź 21, 2020
512 Łucja Maciuszak- Sasuła Emerytka paź 21, 2020
511 Ewa Kaniewska Wolny zawod paź 21, 2020
510 Dominik Fudali Student finansów, mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
509 Julian Ślusarczyk Bronowice paź 21, 2020
508 Monika Kołodziejczyk Psycholog paź 21, 2020
507 Andrzej Kosoń Emerytowany mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
506 Marek Sosenko Założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenkow paź 21, 2020
505 Jakub Stefańczyk Historyk, doktorant na UPJP2 w Krakowie paź 21, 2020
504 Monika Gladyszowska Nauczyciel paź 21, 2020
503 Grzegorz Skowronek Mieszkaniec Skawiny paź 21, 2020
502 Małgorzata Jenta-Dmitruk Artysta plastyk paź 21, 2020
501 Tamara Marczewska Mieszkaniec ul.Lea paź 21, 2020
500 Adam Goch Radny paź 21, 2020
499 Monika Zadrąg mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
498 Grzegorz Nowak Mieszkaniec Bronowic Małych paź 21, 2020
497 Tomasz Gołda Mgr inż. paź 21, 2020
496 Anna Słupicka mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
495 Agnieszka Gregorczyk przedsiębiorca paź 21, 2020
494 Krzysztof Starościk Rencista paź 21, 2020
493 Anna Jasińska Mgr paź 21, 2020
492 Aleksandra Habdas Marchewka Pedagog paź 21, 2020
491 Janusz Łaba Fotograf, miłośnik Bronowic paź 21, 2020
490 Łukasz Quirini-Popławski mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
489 Aleksandra Jopek mgr paź 21, 2020
488 Wojciech Tobiś Mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
487 Mariusz Witek Policjant paź 21, 2020
486 Agnieszka Witek Grociak Rodzic uczniów SP nr 50 paź 21, 2020
485 Agata Musialik Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
484 Mikołaj Menke mieszkaniec Krakowa paź 21, 2020
483 Małgorzata Bryła mieszkanka Bronowic, lekarz, Kierownik oddziału paź 21, 2020
482 Dorota Kuder dr, ekonomistka, nauczyciel akademicki, mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
481 Dominika Perek Kierownik działu paź 21, 2020
480 Piotr Borowiec radca prawny paź 21, 2020
479 Wojciech Hausner Historyk, nauczyciel paź 21, 2020
478 Justyna Migdał-Skublicka radca prawny paź 21, 2020
477 Katarzyna Borowiec ekonomista/ mieszkanka Bronowic Małych/ wielbicielka tradycji i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic paź 21, 2020
476 Jakub Wróbel Krakowianin paź 21, 2020
475 Barbara Widlińska Lekarz paź 21, 2020
474 Mateusz Wygoda Mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
473 Tomasz Wygoda Mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
472 Weronika Wygoda Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
471 Monika Gałaś mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
470 Dominika Gleń Mieszkanka paź 21, 2020
469 Anna Nowak Mieszkanka paź 21, 2020
468 Katarzyna Socha-Kuchno Magister paź 21, 2020
467 Paulina Konofalska mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
466 marek tyniec mieszkaniec bronowic paź 21, 2020
465 Tymon Sosnowski Uczeń paź 21, 2020
464 Krystyna Brzoska Mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
463 Karolina Prandzioch mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
462 Karolina Maciejowska Uczeń paź 21, 2020
461 Jadwiga Skrzypek Członek Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjacioł Sztuk Wszelkich w Krakowie paź 21, 2020
460 Anna Honkisz-Ślęczka Mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
459 Patrycja Smagon Studentka, pracuje jako Junior Record to Report Accountant, mieszkam na osiedlu Złotej Podkowy paź 21, 2020
458 Marta Grindel architekt paź 21, 2020
457 Anna Folta-Rusin Literatoroznawczyni paź 21, 2020
456 Monika JELEŃ Concierge Sheraton Grand Hotel paź 21, 2020
455 Angelika Maciejowska Studentka UJ paź 21, 2020
454 Dominika Burnos paź 21, 2020
453 Małgorzata Maciejowska mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
452 Malgorzata Gurtat Manager paź 21, 2020
451 Jolanta Surówka Członek Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjacioł Sztuk Wszelkich Wkrakowie paź 21, 2020
450 Jarosław Kałuża szyper Królewskiego Flisu na Wiśle paź 21, 2020
449 Aleksandra Michalak Nauczyciel paź 21, 2020
448 Joanna Krupa Inżynier paź 21, 2020
447 Monika Walaszek Pracownik biurowy paź 21, 2020
446 Maurycy Menke mgr inż. paź 21, 2020
445 Kamila MENKE Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
444 Małgorzata Kraj Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
443 Witold Turdza historyk, muzealnik paź 21, 2020
442 Marek Kasztelnik mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
441 Paweł Gorczyca mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
440 Paweł Tabor Kupiec paź 21, 2020
439 Elżbieta Kieferling kustosz paź 21, 2020
438 Olga Poros-Zielińska Mieszkaniec paź 21, 2020
437 Ewa Słobodzian Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie, Prezes Zarządu, pracownik AGH paź 21, 2020
436 Marcin Przewoźnik przedsiębiorca, mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
435 Agnieszka Zielińska-Przweoźnik informatyk: Head of Portfolio - International, mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
434 Paweł Wierzbicki dr, historyk, paź 21, 2020
433 Joanna Kantor Muzyk paź 21, 2020
432 Andrzej Sikora emeryt bronowianin od 1948 roku zam.ul pasternik paź 21, 2020
431 Maria Gawrońska muzealnik paź 21, 2020
430 Jarosław Kulpa mgr inż., asystent w PAN, mieszkaniec Bronowic Małych paź 21, 2020
429 Roza Ismailova mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
428 Paulina Miś Pacek Pracownik administacji samorządowej paź 21, 2020
427 Janina Zawadzińska Bronowianka z krwi i kości paź 21, 2020
426 Kacper Kuczek programista paź 21, 2020
425 Tomasz Regulski Przedsiębiorca paź 21, 2020
424 Monika Lenart Dietetyk paź 21, 2020
423 Bartosz Małanka mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
422 Katarzyna Jarosz-Dopierała Nauczyciel paź 21, 2020
421 Patrycja Pietrzyk-Szyfko Osoba pracująca w okolicy paź 21, 2020
420 Agata Pasionek-Sacha Nauczyciel paź 21, 2020
419 Michał Stopyra emerytowany pracownik naukowy AGH paź 21, 2020
418 Magdalena Młodawska mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
417 Mariola Hausner nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 50, mieszkaniec Bronowic paź 21, 2020
416 Monika Śliwińska pisarka paź 21, 2020
415 Justyna Judasz Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
414 Magdalena Choragwicka Pani paź 21, 2020
413 Iwona Łaskawiec mieszkaniec Krakowa paź 21, 2020
412 Katarzyna Jędrzejowska Bronowianka od pokoleń, tu moje korzenie paź 21, 2020
411 Barbara Kucińska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych i równocześnie mieszkanka Bronowic Małych paź 21, 2020
410 Marzena Rakowska Pracownik turystyki paź 21, 2020
409 Waldemar Jagiełło emeryt mieszkaniec Bronowic Małych paź 21, 2020
408 Joanna Boczoń Mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
407 Barbara Żurek Psycholog paź 21, 2020
406 Barbara Sulińska Fizjoterapia paź 21, 2020
405 Maria Guzy producent TVP paź 21, 2020
404 Krzysztof Rydel zwykły obywatel zatroskany stanem materialnego dziedzictwa kulturowego paź 21, 2020
403 Antonina Kołodziejczyk Uczeń paź 21, 2020
402 Dorota Martinek nauczycielka ucząca i mieszkająca w Bronowicach paź 21, 2020
401 Katarzyna Machowska Inspektor paź 21, 2020
400 Agnieszka Szałapska Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
399 Barbara Olczak dr inż. arch., adiunkt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie paź 21, 2020
398 Katarzyna Hodor Dr hab. inż. arch. Prof. Pk paź 21, 2020
397 Urszula Podlecka Nauczycielka paź 21, 2020
396 Gerard Podgórski Były mieszkaniec Bronowic nowych. paź 21, 2020
395 Katarzyna Ogorzałek mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
394 Agnieszka Chrostek-Wiktor mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
393 Anna Gawrońska emerytka MK, przyjaciółka Bronowic paź 21, 2020
392 Malgorzata Lech . paź 21, 2020
391 Aneta Słomka mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
390 Michał Kwapień mieszkaniec paź 21, 2020
389 Urszula Buczek mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
388 Dorota Szczepańska nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 50 na Bronowicach paź 21, 2020
387 Justyna Jarosz-Romaniec Archeolog paź 21, 2020
386 Aneta Szwenk-Bulka mgr paź 21, 2020
385 Daria Zaplotynska Pisarz paź 21, 2020
384 Małgorzata Mastalińska nauczyciel SP 50 w Krakowie paź 21, 2020
383 Nina Tasior Mieszkaniec paź 21, 2020
382 Emilia Grzybek Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
381 Monika Kwapień mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
380 Bożena Ścibor Mieszkanka Bronowic pracownik Muzeum Narodowego paź 21, 2020
379 Rafał Konofalski Zatroskany mieszkaniec paź 21, 2020
378 Ewa Gaczoł kustosz Muzeum Krakowa paź 21, 2020
377 Piotr Dobosz Prof. dr hab., prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, wieloletni członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Skarbnik Komitetu Kopca Kościuszki, członek ICOMOS, miłośnik Bronowic Małych, osoba o korzeniach bronowickich paź 21, 2020
376 Stanisław Staszewski mgr inż. działka w Bronowicach paź 21, 2020
375 Andrzej Sikorowski muzyk paź 21, 2020
374 Grzegorz Misztal Inżynier Mechanik paź 21, 2020
373 Bożena Topolska mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
372 Sylwia Rolska Nauczyciel paź 21, 2020
371 PIOTR BICZ mieszkaniec paź 21, 2020
370 Marcin Jedras mgr inz. paź 21, 2020
369 Justyna Oćwieja Pracownik SP50 paź 21, 2020
368 grzegorz fugiel mieszkaniec Nowej Huty paź 21, 2020
367 Ewelina Radecka pracownik muzeum paź 21, 2020
366 Anna Bujnowska adiunkt, Muzeum Etnograficzne w Krakowie paź 21, 2020
365 Zofia Więckowska . paź 21, 2020
364 Małgorzata Matwijów Mituś Mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
363 Teresa Mazur Mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
362 Halina Blarowska-Bogusław mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
361 Katarzyna Sonntag nauczyciel paź 21, 2020
360 Iwona Nowak mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
359 Piotr Józed Janowski historyk sztuki, doktorant na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie paź 21, 2020
358 Katarzyna Tumm mieszkanka Bronowic paź 21, 2020
357 Ola Furmańska Architekt krajobrazu paź 21, 2020
356 Magda Furmanska Nauczycielka SP 50 w Bronowicach paź 21, 2020
355 Grażyna Rosińska mgr farmacji; kierownik apteki; mieszkanka Krakowa paź 21, 2020
354 Zofia Kleja Pani paź 21, 2020
353 Anna Lerka mieszkanka Bronowic paź 20, 2020
352 Małgorzata Huk-Rzeczycka Krakowianka paź 20, 2020
351 Joanna Rosińska Mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
350 Klaudia Kukla Mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
349 Agata Wilk sympatyk Bronowic paź 20, 2020
348 Elżbieta Sroka mieszkanka Bronowic od urodzenia paź 20, 2020
347 Paulina Biskup Pracownik Ochrony paź 20, 2020
346 Radosław Liwoch archeolog, Kraków paź 20, 2020
345 Małgorzata Ostrowska Patriotka paź 20, 2020
344 Tajemniczy Kraków wielbiciel Bronowic paź 20, 2020
343 Klaudia Klimke Mieszkanka Bronowic paź 20, 2020
342 Jolanta Sarna Nauczyciel paź 20, 2020
341 Teresa Nowak mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
340 Karolina Szklaruk Mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
339 Aleksandra Cielecka Mieszkanka Krakowa, paź 20, 2020
338 Ewa Bogaczewicz Ekonomista paź 20, 2020
337 Maciej Madej Mgr wychowania fizycznego paź 20, 2020
336 Danuta Legutko nauczyciel budowlanki z Bronowic paź 20, 2020
335 Czesław Franciszek Krawczyk mgr inż. mech.; tłumacz j.ang.; audytor ISO-9001-mieszkaniec Bronowic paź 20, 2020
334 Michał Rutkowski polonista, mieszkaniec Krakowa paź 20, 2020
333 Monika Galos Mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
332 Barbara Dobrek nauczyciel paź 20, 2020
331 Karolina Bajkowska Widokówka paź 20, 2020
330 Agnieszka Sobala Mieszkanka Krakowa paź 20, 2020
329 Ewelina Majka Grafik paź 20, 2020
328 Maria Kaluza Nauczyciel emeryt, fascynują mnie tradycje paź 19, 2020
327 Elzbieta Dmochowska mieszkanka Krakowa paź 19, 2020
326 Ada Otczyk Polonista paź 19, 2020
325 Zofia Gręplowska wnuczka Anny i Włodzimierza Tetmajerów paź 19, 2020
324 Maria Ząbecka Inż. Leśnik paź 19, 2020
323 Joanna Wierzbicka -Pałka recepcjonistka pensjonat „Pola” paź 19, 2020
322 Tymon Zagawa Mieszkaniec Bronowic przybyły z Poznania paź 19, 2020
321 Edyta Kasprzyk Polka paź 19, 2020
320 Patrycja Chruślak Studentka paź 19, 2020
319 Halina Madej mieszkanka Bronowic paź 19, 2020
318 Anna Kasina Konsultant PKO Direct paź 19, 2020
317 Aleksander Mystkowski Mieszkaniec Wieniawy Dlugoszewskiego od 10 lat paź 19, 2020
316 Renata Potoczko Mgr filologii klasycznej, mieszkanka Krakowa paź 19, 2020
315 Ewa Kowalska Mieszkanka Bronowic paź 19, 2020
314 Julia Rejman studentka UJ paź 19, 2020
313 Mikołaj Szyba Osoba prywatna paź 19, 2020
312 Anna Goleniowska Prawnik paź 19, 2020
311 Marek Wróblewski paź 19, 2020
310 dariusz dankieiwicz mieszkaniec paź 19, 2020
309 Patrycja Książek Student ochrony dóbr kultury II stopnia paź 19, 2020
308 Konrad Juszczyński Uczeń paź 19, 2020
307 Anna Wojcik Mieszkanka Bronowic Malych paź 19, 2020
306 Jeanne RGSmith Właściciel nieruchomości na ul Tetmajera paź 19, 2020
305 lech wojcik Mieszkaniec na ulicy tetmajera paź 19, 2020
304 Natalia Martini Współzałożycielka Bronowickiego Archiwum Społecznego paź 19, 2020
303 Klaudia Kroczek mieszkanka azorów paź 19, 2020
302 Elżbieta Gorkiewicz Nauczycielka paź 19, 2020
301 Alicja Górkiewicz Pracownik UJ, rodowita Krakowianka paź 19, 2020
300 Piotr Kostecki Mieszkaniec Krakowa paź 19, 2020
299 Katarzyna sekuła studentka paź 19, 2020
298 Mateusz Dziekoński Student paź 19, 2020
297 Alina Prochowska Krakowianka paź 19, 2020
296 Aleksandra Wierzbicka Studentka UJ paź 19, 2020
295 Stanisław Krakowski krakowianin paź 19, 2020
294 Wiktoria Śladowska krakowianka paź 19, 2020
293 Martyna Piaskowska studentka UJ paź 19, 2020
292 Weronika Bednarczyk studentka UJ paź 19, 2020
291 Izabella Reguła Pracownik paź 19, 2020
290 Klementyna Lewandowska Studentka paź 19, 2020
289 Kiara Rutkowska Student paź 19, 2020
288 Krzysztof Kamiński Student III roku IFA UJ paź 19, 2020
287 Julia Seweryn mieszkanka Krakowa paź 19, 2020
286 Olga Pasek Student paź 19, 2020
285 Mateusz Kołakowski Pracownik paź 19, 2020
284 Justyna Machnik Studentka wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie paź 19, 2020
283 Aleksander Blak Pracownik paź 19, 2020
282 Wiktoria Rebacz Pracownik paź 19, 2020
281 Nikola Przewłoka Studentka paź 19, 2020
280 Natalia Czubaj studentka paź 19, 2020
279 Tomasz Włodarski Student paź 19, 2020
278 Kamila Zygmunt student paź 18, 2020
277 Norbert Pieńkowski Student paź 18, 2020
276 K Z Student paź 18, 2020
275 Izabela Hyży Student paź 18, 2020
274 Justyna Waśko Student paź 18, 2020
273 Paulina Gajek Konserwator Dzieł Sztuki paź 18, 2020
272 Agnieszka Fryś Historyczka sztuki, dla której Kraków to nie tylko Rynek. paź 18, 2020
271 Magdalena Brud Konserwator dzieł sztuki paź 18, 2020
270 maria cichoń emerytka interesująca się starą architekturą paź 18, 2020
269 Agata Miloch Nauczycielka w Szkole Waldorfskiej im. Janusza Korczaka w Krakowie, miłośniczka kultury tradycyjnej paź 18, 2020
268 Joanna Cichoń Kraków paź 18, 2020
267 Paulina Krupa Konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka i doktorantka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, stypendystka MKiDN, Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, miłośniczka i mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
266 Jadwiga Mrożek Uczennica II LO im.Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie paź 18, 2020
265 Ewa Pabian Absolwentka UJ paź 18, 2020
264 Krzysztof Maciakiewicz Miłośnik zabytków paź 18, 2020
263 Julia Czerbniak Student paź 18, 2020
262 Agnieszka Solarczyk Nauczyciel paź 18, 2020
261 Maria Babka Miłośniczka Bronowic paź 18, 2020
260 Joanna Gzyl Etnografka paź 18, 2020
259 Karolina Wawro Była mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
258 Maria Broda Mieszkanka Bronowic Małych paź 18, 2020
257 Bogusław Broda Mieszkaniec Bronowic Małych paź 18, 2020
256 Magdalena Krol S paź 18, 2020
255 Anna Siwulska mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
254 Tomasz Poniatowski . paź 18, 2020
253 Paulina Mol Inspektor paź 18, 2020
252 Katarzyna Kraszewska Studentka paź 18, 2020
251 M W student paź 18, 2020
250 Aleksandra Rzońca historyczka sztuki, animatorka kultury, stypendystka MKiDN, krakowianka od kilku pokoleń, mieszkanka osiedla w sąsiedztwie Branowic paź 18, 2020
249 Roksana Zelek Studentka paź 18, 2020
248 Aleksandra Anczyńska student paź 18, 2020
247 Ewelina Suwała Studentka zarządzania kulturą paź 18, 2020
246 Karolina Zieleźnik studentka paź 18, 2020
245 Wiktoria Pieczewska Studentka paź 18, 2020
244 Naja Asante Uczennica II LO w Kielcach paź 18, 2020
243 Dominik Kaczor Student paź 18, 2020
242 Mateusz Sikora dr biofizyki, byly mieszkaniec Bronowic paź 18, 2020
241 Zofia Bernacka Studentka paź 18, 2020
240 Dagmara Kaczorowska księgowy paź 18, 2020
239 Aleksandra Piotrowska Magister paź 18, 2020
238 Natalia Kowalewska Studentka paź 18, 2020
237 Franciszek Hausner student paź 18, 2020
236 Katarzyna Jaworska Pracownik Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie paź 18, 2020
235 Kacper Dziubras Student paź 18, 2020
234 Bożena Cader Specjalista kredyty paź 18, 2020
233 Ewa Dobrzańska Architekt paź 18, 2020
232 Asia Wujkowska Student paź 18, 2020
231 Weronika Dybczak Mgr. inż. paź 18, 2020
230 Marta Bubela Mrs paź 18, 2020
229 Sandra Błażejewska Student paź 18, 2020
228 Weronika Byrska mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
227 Aleksandra Stec Student paź 18, 2020
226 Anna Oczko adiunkt Uniwersytet Jagielloński paź 18, 2020
225 Patrycja Koźlak mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
224 Arkadiusz Stasiak Mieszkaniec Krakowa paź 18, 2020
223 Hayk Hovhannisyan tłumacz paź 18, 2020
222 Olga Lenart studentka paź 18, 2020
221 Marta Nowak Miłośniczka Krakowa paź 18, 2020
220 Dariusz Pstruś Technik paź 18, 2020
219 Małgorzata Mystkowska mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
218 Justyna Latoń Student paź 18, 2020
217 Maria Fabiańska Magister fizyki paź 18, 2020
216 Renata Sewiłło mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
215 Renata Lenart nauczyciel paź 18, 2020
214 Piotr Szymaszek Programista, mieszkaniec Krowodrzy, chcący by Bronowice zyskały nowe oblicze paź 18, 2020
213 Barbara Miszczyk prezesTowarzystwa Przyjaciół Bronowic paź 18, 2020
212 Piotr Stankiewicz Przedstawiciel handlowy paź 18, 2020
211 Grzegorz Kiniorski Sprzedawca kasjer paź 18, 2020
210 Maja Sobolewska Student paź 18, 2020
209 anna Florkowska mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
208 Tomasz Rączkowski Student UJ paź 18, 2020
207 Krzysztof Wysłouch Student kulturoznawstwa paź 18, 2020
206 Kazimierz Sikora dr hab., prof. UJ, rodowity mieszkaniec Bronowic paź 18, 2020
205 Maciej Dobrzański Konserwator dzieł sztuki paź 18, 2020
204 Lucyna Kulon-Huk dyrektor pensjonatu „Pola” paź 18, 2020
203 Joanna Reguła studentka psychologii paź 18, 2020
202 Barbara Kuśnierz Mgr inż. paź 18, 2020
201 Katarzyna Janik Nwuczyciel paź 18, 2020
200 Michał Lis Student paź 18, 2020
199 Anna Dedio Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
198 Jagoda Wieczorek Archeolog paź 18, 2020
197 Justyna Polak Studentka paź 18, 2020
196 Agnieszka Roczniak Miłośniczka historii paź 18, 2020
195 Magdalena Guzik fotografka paź 18, 2020
194 Barbara Róg studentka paź 18, 2020
193 Klaudia Woźniak Mieszkaniec paź 18, 2020
192 Grażyna Korzeniowska student etnologii paź 18, 2020
191 Barbara Krajewska Prof. UJ, mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
190 Beata Modrzejewska Dziennikarka, historyk paź 18, 2020
189 Anna Frankiewicz-Bodynek Dr hab. Prof UO paź 18, 2020
188 Monika Chaberka studentka paź 18, 2020
187 Anna Gumowska magister filologii polskiej paź 18, 2020
186 Dorota Zarzycka mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
185 Maria Zając Srudent paź 18, 2020
184 Anna Wałach Mieszkam niedaleko paź 18, 2020
183 Ewelina Słoniewska Architekt paź 18, 2020
182 Barbara habel Mieszkanka bronowic paź 18, 2020
181 Marta Piasecka mgr polonistyki paź 18, 2020
180 Maria Polańska Studentka paź 18, 2020
179 Magdalena Zareba Inzynier paź 18, 2020
178 Wojtek Kacperski syn Jana paź 18, 2020
177 Aleksandra Kaczmarczyk studentka paź 18, 2020
176 Magda Kacperska mgr farmacji paź 18, 2020
175 anna tetmajer vargas spokrewniona paź 18, 2020
174 Anna C Mgr historii sztuki paź 18, 2020
173 Marzena Czaplińska Mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
172 Elżbieta Tor Kierownik ZPiT Legnica i ZPiT Ziemi Bolesławieckiej paź 18, 2020
171 Wiesław Lubaszewski prof. dr hab. lingwista komputerowy UJ, AGH paź 18, 2020
170 Dagna Gamza Bezrobotna paź 18, 2020
169 Sabina Nędza Mgr historii, archiwista paź 18, 2020
168 Agnieszka Róg Mgr turystyki paź 18, 2020
167 Oliwia Zarzycka Student paź 18, 2020
166 Paulina Sysło Mieszkanka Bronowice od 30 lat paź 18, 2020
165 Oliwia Gądek student paź 18, 2020
164 Aleksandra Raczkowska Mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
163 Aneta Kowalczyk Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
162 Bettina Bereś artystka malarka, hafciarka paź 18, 2020
161 Waldemar Chamala Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie paź 18, 2020
160 Marta Mirek Nauczyciel paź 18, 2020
159 Uta Hanusek Studentka konserwacji dzieł sztuki paź 18, 2020
158 Justyna Wojnowska studentka paź 18, 2020
157 Karol Czamara student UJ paź 18, 2020
156 Bogdan Smok Stowarzyszenie Mieszkańców Bronowic paź 18, 2020
155 Anna Guśpiel Mieszkaniec Bronowic paź 18, 2020
154 Violetta Szopa-Tomczyk Muzyk, wykształcenie wyższe paź 18, 2020
153 Paweł Całka miłośnik kultury tradycyjnej wsi paź 18, 2020
152 Łukasz Mazur Pan paź 18, 2020
151 Renata Żak Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
150 Dobromiła Lebiecka miłośniczka historii paź 18, 2020
149 Joanna Machel Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
148 Dawida Szarek Student UJ paź 18, 2020
147 Nicole Golec Studentka paź 18, 2020
146 Wojciech Dąbrowski Urzędnik paź 18, 2020
145 Katarzyna Stępniak-Gil nauczyciel paź 18, 2020
144 Dominika P Student paź 18, 2020
143 Amanda Jędrzejczyk mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
142 Alicja Jezioro-Sincholle Student paź 18, 2020
141 Joanna Klimek Była mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
140 Tomasz Wisła Mieszkaniec Krakowa paź 18, 2020
139 Joanna Kozień Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
138 Piotr Olesek Mieszkaniec Krakowa paź 18, 2020
137 Joanna Oyrzanowska Emerytka paź 18, 2020
136 Agnieszka Paluch Mieszkanka Bronowic paź 18, 2020
135 Marta Mietelska-Topór Mgr ochrony środowiska paź 18, 2020
134 Katarzyna Bidzińska Student paź 18, 2020
133 Elżbieta Hebda Pedagog paź 18, 2020
132 Joanna Ogiegło Dr paź 18, 2020
131 Marcin Rzeszowski farmaceuta paź 18, 2020
130 Lucyna Nowakowska mieszkanka Krakowa (Krowodrzy) paź 18, 2020
129 Grzegorz Broda Kierowca paź 18, 2020
128 Marek Kinasz Prawnik paź 18, 2020
127 Katarzyna Tomkowicz Informatyk paź 18, 2020
126 Marzena Janķowiak Przyjaciel Krakowa paź 18, 2020
125 Gosia Cholewa Za! paź 18, 2020
124 Magdalena Kondziołka mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
123 Maciej Rajpolt Pan paź 18, 2020
122 Aldona Widłak Mieszkanka Krakowa paź 18, 2020
121 Szymon Gnyla Magister Farmacji paź 18, 2020
120 Kazimierz Goszczycki mieszkaniec Krakowa (Krowodrza) paź 18, 2020
119 Ewa Krajewska Mgr paź 18, 2020
118 Dorota Kaczor prezes Fundacji Sztukarnia paź 18, 2020
117 Magdalena Dziedzic Socjolożka paź 18, 2020
116 Jan Broda Mieszkaniec Bronowic paź 18, 2020
115 Agnieszka Kreblewska AR paź 18, 2020
114 Elżbieta Olejnik polonistka paź 18, 2020
113 Monika Bator pracownik naukowo-dydaktyczny UJK w Kielcach paź 18, 2020
112 Joanna Zdebska-Schmidt Dr paź 18, 2020
111 Agata Grzedzicka studentka UJ paź 18, 2020
110 Katarzyna Maślanka Studentka paź 18, 2020
109 Danuta Zygmunt Student paź 18, 2020
108 Anna Kucharska-Zygmunt Psycholog paź 18, 2020
107 Monika Kowalska Opłotny Zarzadca nieruchomości paź 18, 2020
106 Anna PICHÓR dzieci chodzą do pobliskiej szkoły paź 18, 2020
105 Przemysław Wesołowski Mieszkaniec Krakowa paź 17, 2020
104 Irena Gąsior Złota odznaka Przyjaciela Krakowa z Pawim Piorem paź 17, 2020
103 Piotr Kozłowski . paź 17, 2020
102 Agnieszka Tatka Projektant wnętrz paź 17, 2020
101 Ewa Nidecka Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
100 Magdalena Jarczyk Matka paź 17, 2020
99 Barbara Olszewska Obywatel Bronowic paź 17, 2020
98 Anna Ciepielowska mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
97 Anna Skoczeń Artystka paź 17, 2020
96 Aleksandra Nędza Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
95 Waldemar Antosiewicz Radny Dzielnicy VI Bronowice paź 17, 2020
94 Ewa Leja mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
93 Michał Krupiński Inzynier paź 17, 2020
92 Beata Bebak Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
91 Anna Czechowska Hr expert paź 17, 2020
90 Bogumiła Zgorzelska Vice Prezes Fundacji „Czas Tradycji” paź 17, 2020
89 Ewa Zboińska Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
88 Anna Wrona Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
87 Karolina Ornat Geograf paź 17, 2020
86 Robert Morawiec Mieszkaniec Bronowic paź 17, 2020
85 Karolina Bocheńczak Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
84 Anna Ziarko Dawna mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
83 Martyna Olszowska Przesiebiorca paź 17, 2020
82 Maria Berezowska Licencjat paź 17, 2020
81 Marcelina Jakimowicz etnolożka paź 17, 2020
80 Sabina Kraska Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
79 Renata Warchał Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
78 Anna Kotek Krakowianka paź 17, 2020
77 Agnieszka D. Kultura paź 17, 2020
76 Katarzyna Wychowaniec Mgr paź 17, 2020
75 Anna Kucała była mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
74 Szymon Jan Klimek Rodowity Mydlniczanin paź 17, 2020
73 Agnieszka Światłoń Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
72 Agnieszka Sus regional segment leader paź 17, 2020
71 Marta Niderla Audytor paź 17, 2020
70 Patrycja Śliwa mieszkanka paź 17, 2020
69 Anna Nowak Mieszkanka Mydlnik paź 17, 2020
68 Natalia Filipek Radca prawny - mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
67 Daniel Jasek Kierownik Budowy paź 17, 2020
66 Aleksandra Grzech Małopolanka paź 17, 2020
65 Katarzyna Werner Z Bronowic paź 17, 2020
64 Sylwia Piróg Sympatyk Bronowic paź 17, 2020
63 Katarzyna Pelczar Wychowanka Bronowic paź 17, 2020
62 Anna Mucha Krakowianka paź 17, 2020
61 Aneta Krakowska Analityk paź 17, 2020
60 Celina Barwinska Intrologator paź 17, 2020
59 Dorota Krupińska Magister farmacji paź 17, 2020
58 Monika Kamińska Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
57 Dominik Kulig Sprzedawca paź 17, 2020
56 Joanna MALITA Kornas Mieszkaniec Bronowic Malych paź 17, 2020
55 Łukasz Trzaska Mieszkaniec Rząski paź 17, 2020
54 Magda Augustyniak Canada paź 17, 2020
53 Izabela Dec Kraków paź 17, 2020
52 Roman Walo Kierowca paź 17, 2020
51 Rafał Dąbrowski sympatyk Bronowic paź 17, 2020
50 Marta Bosak mieszkanka Mydlnik paź 17, 2020
49 Bernadetta Zawilińska mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
48 Alicja Bielańska mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
47 Paulina Dąbrowska mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
46 Izabela Karaś Nauczyciel, mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
45 Ewa Bielańska Kraków paź 17, 2020
44 Katarzyna Brzykcy mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
43 Luiza Wojtasik Krakow paź 17, 2020
42 Filip Jaworski Socjolog paź 17, 2020
41 Michał Kowal paź 17, 2020
40 Antonina Lubaszewska prof.dr hab., Wydział Polonistyki UJ. Mieszkanka Bronowic Małych. paź 17, 2020
39 Agnieszka Kruszyńska teatrolog, urzędnik, radna dzielnicy Bronowice w latach 1998-2010 paź 17, 2020
38 Monika Zadrąg mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
37 Natalia Figiel paź 17, 2020
36 Paulina Marchel Farmaceuta paź 17, 2020
35 Olga Skucińska mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
34 Katarzyna Borysewicz Tłumacz, nauczyciel paź 17, 2020
33 Zenon Jasiński nauczyciel paź 17, 2020
32 Agata Zmyj redaktorka paź 17, 2020
31 Kinga Kołek Księgowa paź 17, 2020
30 Jacek Romanowski aktor Narodowego Starego Teatru, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Teatralnych im.S.Wyspiańskiego paź 17, 2020
29 Magdalena Bednarz Mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
28 Michał Górka Magister sztuk pięknych paź 17, 2020
27 Małgorzata Kluz Pracownik budzetowy paź 17, 2020
26 Katarzyna Gradziel Nauczyciel paź 17, 2020
25 Maciej Wacławik Lic. paź 17, 2020
24 Natalia Wawrzkiewicz Etnolog paź 17, 2020
23 Nigel Gotteri Emerytowany pracownik naukowy paź 17, 2020
22 Kinga Sotwin Pracownik biurowy paź 17, 2020
21 Michał Wiejski sympatyk Bronowic paź 17, 2020
20 Kasia Chodoń Choreografka paź 17, 2020
19 Dorota Wygoda Mieszkanka Bronowic paź 17, 2020
18 Dmytro Kulytskyi programista paź 17, 2020
17 Natalia Mataczyńska- Mik Pracownik adminostracyjny paź 17, 2020
16 Małgorzata Fedas mieszkanka Krakowa paź 17, 2020
15 Monika Tomkowicz Architekt wnętrz paź 17, 2020
14 Beata Wilczyńska Kobieta paź 17, 2020
13 Marek Wieczorek mieszkaniec Bronowic Wielkich, często przejeżdża rowerem koło chałupy paź 17, 2020
12 Weronika Herman mieszkaniec Brownoic Małych paź 17, 2020
11 Piotr Wieczorek mieszkaniec Wielkich Bronowic paź 17, 2020
10 Marta Duda-Gryc Tłumacz paź 17, 2020
9 Anna Woźny-Tondyra Muzealnik paź 17, 2020
8 MONIKA RÓWNIATKA Mama paź 17, 2020
7 Anna Samek-Bugno Mgr, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic paź 17, 2020
6 Karol Chyłka prawnik paź 17, 2020
5 Monika Nowakowska-Chyłka prawnik, doktorantka paź 17, 2020
4 Magdalena Hebenstreit Pani paź 17, 2020
3 Kasia Knapik Kobieta paź 17, 2020
2 Anna Legutko mieszkanka bronowic paź 17, 2020
1 Joanna Kolodziejczyk PhD paź 17, 2020
error: Content is protected !!