Spotkanie podsumowujące badania etnograficzne

8 października 2019

12 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 50 odbyło się spotkanie, podczas którego  przedstawiona została relacja z  badań terenowych dotyczących zabytkowych gorsetów bronowickich.  Przeprowadzenie rozmów z posiadaczkami zabytkowych gorsetów możliwe było dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez UMK. W ramach grantu:  Gorset bronowicki. Etnografia, archiwalia, inspiracje,  gorsety zostały również sfotografowane i opisane.

error: Content is protected !!