Spuścizna Andrzeja Musiała

8 grudnia 2017

Wstęp do inwentarza zbioru

Spuścizna Andrzeja Musiała
1930 – 1969

Nr zbioru:
PL_1002_001

I Charakterystyka twórcy zbioru

Andrzej Musiał, syn Błażeja i Marii (z d. Kraj), urodził się 8 stycznia 1913 roku w Bronowicach Małych. Zmarł 18 kwietnia 1984 roku. Był najstarszy z trójki rodzeństwa. Nikt już dziś nie pamięta, skąd wzięło się jego zainteresowanie fotografią. Jednak „od zawsze” widziano go z aparatem. Ta dziedzina sztuki była wielką pasją Andrzeja Musiała, podobnie jak historia miejsca, w którym się wychował. Swojej mamie mówił: „Wiem, że na tym nie zarobię, ale kocham to robić”. W piwnicy swojego domu przy ulicy Zielony Most urządził ciemnię. Samodzielnie wywoływał zdjęcia, suszył je, przycinał oraz pieczętował datą wykonania. Na początku posługiwał się prawdopodobnie aparatem średnioformatowym, umieszczanym na statywie. Niedługo po wojnie, od jednego z mieszkańców Krakowa kupił za niezwykłą z dzisiejszej perspektywy cenę, czyli za ziemniaki, niewielki aparat Kodaka, dzięki temu miał większą swobodę w poruszaniu się. Najbardziej lubił jeździć po okolicy na rowerze i zatrzymywać się tam, gdzie coś przyciągało jego wzrok, inspirowało. Czasem było to jakieś miejsce, czasem zdarzenie, często krajobraz. Musiał nosił w sobie cechy pierwszych fotografów-podróżników, chcących utrwalać na swoich filmach miejsca, zdarzenia i ludzi. Dzięki jego fotografiom możemy zobaczyć, jak wyglądały miejsca, których już dziś nie ma. Razem z nim podążamy drogami Bronowic. Mijamy nieistniejące już domy, jak ten rodziny Susułów z ulicy Tetmajera. Szukamy okolic, które trudno rozpoznać, jak ta nad Strugą Bronowicką. Patrzymy na ulicę Pod Strzechą, na której nie ma już żadnego domu z takim pokryciem dachu. Myślimy nad upływającym czasem, nad zachodzącymi zmianami. Ale dostrzegamy również coś, co pozostało, mimo że zmienił się trochę pejzaż, jak choćby kapliczkę Matki Bożej przy ulicy Katowickiej. Musiał dokumentował też krajobraz kulturowy Bronowic Małych, fotografując kolędników, mieszkańców w tradycyjnych strojach, dożynki, procesje Bożego Ciała, czy odświętne wizyty ks. Ferdynanda Machaya, archiprezbitera kościoła Mariackiego. Andrzej Musiał nie był zawodowym fotografem. Miał jednak wrażliwość i pasję dokumentalisty. Był człowiekiem ciekawym świata. Wielbicielem literatury i niedzielnych koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Krakowskiej. Uwieczniał nie tylko okoliczny pejzaż i wydarzenia, ale również rodzinę, znajomych, sąsiadów. Zatrzymując te chwile w kadrze, opowiadał nimi historię swoich Bronowic Małych.

Opracowano na podstawie: Guzik M., Guzik S. (2014), Fotograficzna podróż w czasie, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, nr 32, s. 78–88.

II Dzieje zbioru

Spuścizna Andrzeja Musiała stanowi część zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Zasób Bronowickiego Archiwum Społecznego kształtowany jest poprzez aktywne pozyskiwanie materiałów archiwalnych (fotografii, dokumentów, ustnych relacji) dokumentujących historię życia codziennego w Bronowicach Małych. Pierwsze fotografie autorstwa Andrzeja Musiała przekazane zostały do Bronowickiego Archiwum Społecznego w 2014 r. przez mieszkańca Bronowic Małych, Ryszarda Wojdyłę. Od tego czasu zbiór jest systematycznie powiększany o kolejne fotografie, odnajdywane zarówno prywatnych archiwach mieszkańców i mieszkanek Bronowic Małych, jak i samym zasobie Bronowickiego Archiwum Społecznego poprzez rozpoznawanie w dziełach uznanych za osierocone zdjęć wykonanych przez Andrzeja Musiała. Zbiór „Spuścizna Andrzeja Musiała”, liczący obecnie 72 fotografie, został ukształtowany z materiałów przekazanych przez Ryszarda Wojdyłę, Wiktorię Porębską, Małgorzatę Węgiel, Krystynę Łabno oraz Szkołę Podstawową nr 50 w Krakowie. Przekazane materiały zdigitalizowano. Oryginały zwrócono ofiarodawcom. Do zasobu Bronowickiego Archiwum Społecznego włączono kopie cyfrowe fotografii. Zdigitalizowany zbiór fotografii opracowano zgodnie z międzynarodowym standardem opisu archiwalnego ISAD(G) w programie Otwarty System Archiwizacji. Opracowana spuścizna Andrzeja Musiała zyskała układ rzeczowo-chronologiczny. Podzielona została na dwie jednostki archiwalne: „Krajobraz Bronowic Małych” i „Mieszkańcy Bronowic Małych” zgodnie z tematem przewodnim systematyzowanych fotografii. Opracowanie poszczególnych zdjęć (określanie czasu i miejsca wykonania fotografii oraz sporządzanie wstępnego opisu ich zawartości) przebiegało we współpracy z ofiarodawcami i innymi członkami społeczności lokalnej w ramach cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!” w 2016 r. oraz konsultacji do wystawy „Bronowice Małe w obiektywie Andrzeja Musiała” w 2017 r.

III Charakterystyka archiwalna zbioru

Tytuł: Spuścizna Andrzeja Musiała
Granice chronologiczne: 1930 – 1969
Granice terytorialne: Bronowice Małe
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 2,00 Megabajty: 9677,00

IV Zawartość zbioru

W zbiorze znajdują się kopie cyfrowe 72 czarno-białych odbitek fotograficznych w formacie pocztówkowym. Fotografie pochodzą z lat 30., 50. i 60. XX wieku. Przedstawiają krajobraz i mieszkańców Bronowic Małych. Autorem fotografii jest Andrzej Musiał (1913-1984), fotograf amator z Bronowic Małych.

Jednostka archiwalna nr 1: Krajobraz Bronowic Małych

Rozmiar i nośnik:
Dokumentacja elektroniczna
Liczba megabajtów: 9011
Liczba dokumentów elektronicznych: 57
Pliki cyfrowe
Data: 1930 – 1969
Nazwa twórcy: Andrzej Musiał

error: Content is protected !!