Imię: Zofia
Nazwisko: Frasińska (z d. Chodyniecka)
Biogram:
Sygnatura:
Tytuł:
Data: ur. 25.07.1927
Twórca:
Zawartość:
Ofiarodawca:
Indeksy:
Plik audio:
Transkrypcja: