Imię: Wit
Nazwisko: Gregorski
Biogram:

Ur. 22.09.1947. Wnuk Walerii Bierlit (z d. Tataruch) i Jana Bierlita; syn Janiny Gregorskiej (z d. Bierlit) i Michała Gregorskiego; urodzony i wychowany w Bronowicach Małych; mieszkał przy ul. Pod Strzechą 56 do 1968 r.; uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Pracuje w branży ubezpieczeniowej i finansowej.

Sygnatura:
Tytuł: Wspomnienia Wita Gregorskiego
Data:
Twórca:
Zawartość:
Ofiarodawca: Wit Gregorski
Indeksy:
Plik audio:
Transkrypcja: