Sygnatura: PL_1002_030_002_003
Tytuł: Pozwolenie na budowę domu przy ob. ul. Przybyszewskiego 47
Data: 10 marca 1937
Twórca: Zarząd Gminny w Bronowicach Małych
Zawartość:

10 marca 1937 r. Siostry Malinówny – Wilhelmina, Alojza i Janina – z Ludwinowa dostają pozwolenie na budowę domu przy ob. ul. Przybyszewskiego 47. Dokument wystawiony przez Zarząd Gminny w Bronowicach Małych, reprezentowany przez wójta Karola Waligórę, określa warunki zabudowy oraz postępowanie administracyjne. Odpis dokumentu wystawiono dn. 26 września 1938 r. Strona 3 z 4.

Ofiarodawca: Alicja Kulczycka
Tagi ul. Przybyszewskiego