Sygnatura: PL_1002_030_004_003
Tytuł: Dowód nabycia parceli przy ob. ul. Przybyszewskiego 47
Data: 28 listopada 1936
Twórca: dr Bolesław Czuchajowski, notariusz
Zawartość:

28 listopada 1936 r. Siostry Malinówny – Wilhelmina, Alojza i Janina – z Ludwinowa nabyły parcele przy ob. ul. Przybyszewskiego pod przyszłą budowę domu. Ziemię nabyły od Magdaleny Konikowej, Marii Konikówny, Józefa Konika, Anny Konikówny i Karola Trąbki z Bronowic Małych oraz Julii Stypułowej z Krakowa. Wypis aktu notarialnego zawiera szczegółowy opis parceli będących przedmiotem sprzedaży. Strona 3 z 5.

Ofiarodawca: Alicja Kluczewska
Tagi ul. Przybyszewskiego