Sygnatura: PL_1002_020_001_008
Tytuł: Grupa młodych bronowian. (Franciszek Kordas w drugim rzędzie, pierwszy od lewej)
Data: lata 40. XX w.
Twórca: nieznany
Zawartość:

lata 40. XX w. Grupa młodych bronowian. Na zdjęciu: Franciszek Kordas (drugi rząd, pierwszy od lewej).

Ofiarodawca: Krystyna Kordas
Tagi Francieszek Kordas