Sygnatura: PL_1002_024_001_010
Tytuł: Widok dworku- Muzeum PTTK Rydlówka (widok ściany tylnej)
Data: 20.11.1971
Twórca: Edward Węglowski
Zawartość:

Rydlówka.

Ofiarodawca: Julian Ślusarczyk
Tagi Bronowice Małe, Uroczystość osadzania chochoła