Sygnatura: PL_1002_024_001_008
Tytuł: Muzeum PTTK Rydlówka (widok strony ściany bocznej)
Data: 20.11.1971
Twórca: Edward Węglowski
Zawartość:

Uroczystość osadzania chochoła w Muzeum Regionalnym PTTK w Rydlówce.

Ofiarodawca: Julian Ślusarczyk
Tagi Bronowice Małe, Uroczystość osadzania chochoła