Sygnatura: PL_1002_031_002_004
Tytuł: Pocztówka z pochodzącą z XV w. figurą Chrystusa ukazującego rany ofiarowaną parafii św. Antoniego Padewskiego przez ks. infułata Ferdynanda Machaya
Data: lata 50. XX w.
Twórca: N/N
Zawartość:

lata 50. XX w. Pocztówka z pochodzącą z XV w. figurą Chrystusa ukazującego rany ofiarowaną parafii św. Antoniego Padewskiego przez ks. infułata Ferdynanda Machaya.

Ofiarodawca: Zofia Frasińska
Tagi ks. Ferdynand Machay