O Pracowni

Pracownia stroju krakowskiego to projekt społeczny firmowany przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, dofinansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Krakowa. Twórczyniami projektu są Maria Gawrońska, Michalina Lubaszewska i Patrycja Śliwa. Głównym jego założeniem było uruchomienie bezpłatnych warsztatów nauki szycia i haftowania gorsetów bronowickich. Zamysł ten nawiązuje do postulatu Seweryna Udzieli, etnografa i twórcy Muzeum Etnograficznego, który sto lat temu zachęcał aby „urządzać kurs szycia strojów ludowych: udzielać krawcom, szwaczkom, hafciarkom tanich pożyczek na zakup maszyn do szycia, do haftu, na kupno materiałów do roboty” [List Seweryna Udzieli z 18 maja 1933 r., adresowany do Ministerstwa Komunikacji, Wydziału Turystyki, zob. „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. X, R:1991, s. 153].

W Pracowni w roku szkolnym 2018/19 powstało 67 gorsetów bronowickich (w tym  10 dziecięcych, 2 młodzieżowe, 55 kobiecych). Zajęcia odbywały się w sali Szkoły Podstawowej nr 50 im. W. Tetmajera,  użyczonej nam  nieodpłatnie dzięki uprzejmości Dyrekcji.

Okazało się, iż dzięki spotkaniom warsztatowym wytworzyła się przestrzeń do międzypokoleniowej integracji społeczności lokalnej. Wśród uczestniczek znalazły się bowiem osoby w różnym wieku, przedstawicielki rozmaitych zawodów i o różnym wykształceniu, które połączył wspólny cel: samodzielne wykonanie gorsetu, zdobycie wiedzy teoretycznej o stroju krakowskim oraz powrót do tradycji przywdziewania stroju krakowskiego jako stroju odświętnego.

Na zajęcia uczestniczki przynosiły też swoje rodzinne, zabytkowe gorsety oraz inne elementy stroju krakowskiego. Stąd właśnie narodził się pomysł, aby zająć się ich etnograficznym opracowaniem. Polegało to na przeprowadzeniu badań  (wywiadów) w Bronowicach, następnie umieszczeniu opisów i fotografii zabytkowych gorsetów oraz zapisów rozmów z ich posiadaczkami na internetowej stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego. Strona tego Archiwum pełni bowiem funkcję wirtualnego repozytorium pamięci o dawnych Bronowicach i ich mieszkańcach, wydała się nam więc najbardziej odpowiednią przestrzenią do umieszczenia końcowych efektów naszych działań badawczych. Strona  została zmodernizowana i zyskała nową oprawę graficzną. Zostały na niej również  zamieszczone  krótkie instruktaże, przedstawiające jak wykonać samodzielnie m.in. wykrój gorsetu oraz mniej skomplikowane elementy wykorzystujące ornamentykę bronowicką.

Rozszerzenie pierwotnego projektu o badania etnograficzne było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Krakowa.

Mamy nadzieję, że nowa część Bronowickiego Archiwum Społecznego, poświęcona problematyce stroju,  pozwoli jeszcze lepiej poznać i  doświadczyć  ducha Bronowic.

error: Content is protected !!