Nowe archiwalia

Fotografie udostępnione przez Marię Morawiec (z d. Buda).