Nowe archiwalia

Zachęcamy do zapoznania się z archiwaliami udostępnionymi przez Wita Gregorskiego. W zbiorze znajduje się 25 fotografii z archiwum rodziny Bierlit i Gregorskich, wśród nich m.in. fotografie związane ze służbą Jana Bierlita w wojsku austro-węgierskim w latach 1914-1917, z nauką w Szkole Powszechnej w Bronowicach Małych w latach 1932-1938, z uroczystością I komunii świętej w latach 1934-1937 oraz z Klubem Sportowym Bronowianka w latach 1935-1939.