Nowe archiwalia

Archiwalia z lat 50. XX wieku ofiarowane przez Małgorzatę Węgiel.