Nowe archiwalia

Archiwalia z lat 40. XX wieku ofiarowane przez Małgorzatę Węgiel.