Nowy projekt

Przystępujemy do realizacji nowego projektu, w ramach którego podejmiemy działania mające na celu utrwalenie i upowszechnienie wiedzy na temat historii życia codziennego w Bronowicach Małych.
Mieszkańców i sympatyków dawnej podkrakowskiej wioski zaangażujemy w proces społecznego opracowania archiwaliów oraz wspólnego projektowania plenerowej wystawy starych fotografii, której wernisaż uświetni tegoroczne obchody Święta Ulicy Tetmajera. W trakcie czterech dwugodzinnych warsztatów, które odbędą się w czerwcu i w lipcu, zachęcimy członków społeczności lokalnej do dzielenia się wspomnieniami i wiedzą na temat wydarzeń, miejsc i postaci uwiecznionych na starych fotografiach, które zgromadziliśmy w naszym Archiwum. Wspólnie przygotujemy również projekt wystawy unikatowych świadectw przeszłości, która przybliżać będzie historię życia codziennego w Bronowicach Małych.
Harmonogram cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”:
18 czerwca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 1)
26 czerwca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 2)
2 lipca, godz. 10.00-12.00 – wspólne opracowywanie archiwaliów (cz. 3)
9 lipca, godz. 10.00-12.00 – wspólne projektowanie plenerowej wystawy archiwaliów
Miejsce spotkań: Mariackie Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne, ul. Pod Strzechą 16c (dawna Stodoła)
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków Bronowic Małych!
Realizację projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne – rozwój i popularyzacja zasobu” dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Rada Dzielnicy VI Bronowice.