Nowe archiwalia

Materiały archiwalne – 42 fotografie i 5 dokumentów – ofiarowane przez Teresę Nowogrodzką, opracowane we współpracy z Krystyną Noworytą.