Nowe archiwalia

Fotografie z lat 1930-1980 i dokument z 1978 r. ofiarowane przez Ryszarda Wojdyłę.