Nowe archiwalia

Fotografie z 1969 r. dokumentujące uroczystość osadzania chochoła w Muzeum Regionalnym PTTK w Rydlówce autorstwa Edwarda Węglowskiego i Tadeusza Zaparta, ofiarowane przez Juliana Ślusarczyka.