Nowa kolekcja archiwaliów #21

Fotografie z lat 50. i 60. XX w. ofiarowane przez Zdzisława Świdra.