Wspomnienia Zdzisława Żurka

Zdzisław Żurek ur. 24.09.1946

zdzisław_żurek2

fot. Magdalena Guzik

Wspomnienia


Archiwalia