Nowa kolekcja archiwaliów #8

Fotografie z lat 40. – 70. XX w. ofiarowane przez Juliana Kuklę.