Nowa kolekcja archiwaliów #7

Fotografie z lat 30. – 70. XX w. ofiarowane przez Jerzego Ciempkę.