Nowa kolekcja archiwaliów #6

Archiwalia ofiarowane przez Marcina Jędrasa.