Nowa kolekcja archiwaliów #4

Fotografie z lat 1942 – 1945 autorstwa Franciszka Marszałka ofiarowane przez Lucynę Kozynacką.