Nowa kolekcja archiwaliów #2

Fotografie z lat 1938 – 1986 ofiarowane przez Janinę Marię Orchel.