Podsumowanie projektu

Zbliża się czas podsumowań, kończy się bowiem czas realizacji projektu, w ramach którego powstało Bronowickie Archiwum Społeczne. Koniec projektu, który realizowaliśmy od 1 czerwca 2014 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udzielonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nie oznacza końca archiwum. Wręcz przeciwnie. Stanowi początek dalszych prac nad rozwojem zasobu archiwaliów i zachowaniem pamięci o życiu codziennym w dawnych Bronowicach Małych.