Wspomnienia Krystyny Pałki

Krystyna Pałka (z d. Synowska) ur. 02.07.1939

Wspomnienia

Archiwalia