Wspomnienia Józefy Baczyńskiej

Józefa Baczyńska (z d. Czepiec) ur. 06.06.1928

fot. Magdalena Guzik


Wspomnienia

Wiersze

Archiwalia