Wspomnienia Jerzego Ciempki

Jerzy Ciempka ur. 30.10.1942

fot. Magdalena Guzik


Wspomnienia

Archiwalia