Wspomnienia Janiny Karlińskiej

Janina Karlińska (z d. Kluczewska) ur. 21.10.1933

fot. Magdalena Guzik


Wspomnienia

Archiwalia